Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θλίψη για τον αιφνίδιο
χαμό του Μανιάτη ηθοοιού | της νέας διοίκησης του
Ηλ. Πετροπουλέα>σελ 7
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
| στις σελίδες 12 & 13
Σπαρτιατικό
Συντριβή από τη Δόξα με 7-0
Αρχές και φορείς στο πλευρό
δράμα
Γηροκομείου Σπάρτης >σελ. 8
,σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 22 Μ Ου 2018 | Έτος 22° | Αριθμός 5406 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Με αφορμή τη δολοφονική απόπειρα στα δικαστήρια Γυθείου
Στη Σπαρτη
για αδελφοποίηση
αντιπροσωπεία της
Le Plessis Trevise
θέτουν την Πολιτεία
Προ ευθυνών οι αστυνομικοί
Καταδικάζουν το περιστατικό και ζητούν άμεση λήμη αποτελεσματικών μέτρων
POLICE
Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος
Σηάρτης ανακοίνωσε την επίσκεψη της αντιπροσωπείας
της γαλλικής πόλης Le
Plessis Trevise, η οποία θα
ηραγματοποηθεί από 27 έως
και 30 Μαϊου 2018, στα πλαίσιο της διαδικασίας αδελφοΠοίησης των δύο δήμων
Katonw σχετικής Πρόσκλησης
του δημάρχου, κ. Ευάγγελου
Βαλιώτη, Επικεφαλής της
γαλλικής αντιπροσωπείας θα
είναι ο δήμαρχος του Le
Plessis Trevise, K. Didier
Dousset. Σκοπός της επίσκεψης είναι η υπογραφή πρωΓυθείου. ΗΕνωση καταδικάζει Παράλληλα" η Ένωση ζητεί ηλέον, απευθύνει αίτημα για | τοκόλλου αδελφοΠοίησης
απερίφραστα το σοβαρό επε- λήψη μέτρων από την Πολ- κάλυψη τον 28 οργανικών θέ- μεταξύ τον δύο δήμων, η
σόδιο, ενώ συγκα ρει τηγι- τεί όηως η τοποθέτηση μα σε αστυνομικων στη Λακ on aanp Yatonon θεί σε
ναίκα αστυνομικό και τους γνητικών Πυλών και νία ΠΟυηαραμένουν κενές! επίσημη τελετή την Τρίτη 29/
παρευρισκομένους ηολίτες. οι δημιουργία δικαστικής αστυ- ενώ un°γραμμίζει την ονο- Ι στις 630 μμ στην αίθουσα
on°ιοι με τις ενέργειές τους νομίας για την anotonnavd- γκαιότητα αυξησης των εν συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (ηαλαιό δημαρσυνέχεια σελ.9 χείο). Κατά τη διάρκεια της
Παραμονής της στον Δ Endoτης, η γαλλική αντιπροσωπεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Μετά από τον Μητροηολίτη
Μάνης και τον Δικηγορικό
Σύλλογο Γυθείου και η Ενωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Λοκα νίας Πήρε θέση για τη δολοφονική απόπειρα nou
εριστατικώνΕσε
δικαστικές αίθουσες. Enl
λόγου θέσεων.
σημειώθηκε την περασμένη αηέτρευαν μια nap' ολίγον λογων
Πέμπτη 17/5 στα δικαστήρια τραγωδία.
Έναρξη αιτήσεων για 142 θέσεις
στα δασαρχεία της Λακωνίας
: ου οικε σε Οέας
αρχαιολογικούς χώρους.
μουσεία καθώς και σε αθλητικές και άλλες υποδομές του
Δήμου. Επίσης θα Παρευρε
θεί στις εορταστικές εκδηλώσεις των «Παλαιολογείων
Αναλυτικά οι ζητούμενες ειδικότητες και οι προθεσμίες
31/05/2018και ώρα 12 το μεσημέρι. χρησιμοηούντας το oxeτικό πεδίο καταχώρισης
Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 21 /5 οι
αιτήσεις για τις 5.066 θέσεις
Κοινωφελούς Εργασίας του
ΟΑΕΔ που αφορούν τα δασαρχεία της χώρας για την κάλυψη
των αναγκών της αντιπυρικής
Προστασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται an°κλειστικά με
Ηολοκλήρωση της αδελφοnoinons του Δήμου Σηορτης
ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι εν- 1 με το Δήμο του Le Plessis
Trevise, σηματοδοτεί την
διαφερομενοι μπορουν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα έναρξη της συνεργασία των
τοηοθέτησης από τις αναφερό- 1 δύο δήμων σε ηολιτιστικό.
μενες στη σχετική λίστα του na- aanτικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο, την ανταλλαγή τε
ραρτήματος 1 της Δημόσιας
Πρόσκλησης και μέχρι τρεις | χνογνωσίας σε μια σειρά από
θέματα κοινού ενδιαφέροντος
αλλά και την τουριστική Προεπιβλέποντες φορείς.
[www.oaed.gr).
συνέχεια σελ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα