Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 22/05/2018
Email [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ .: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Bloomberg:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ησυζήτηση για το χρέος μΠορεί να ξεκινήσει στο Eurogroup
Βορείου Ελλάδος
Βιομηχανία 4.0
ως προς την πα ραγωγικότητα
Η νέα Ψηφιακή Στρατηγική
Της ελληνικής κυβέρνησης
AonpopTum
Στους στόχους του αναπτυξιακού σχεδιασμού, η Πλήρης
εκμετάλλευση του οφέλους από τη μετάβαση στη «Βιομ.
ηχανία 4.0» ως Προς Την Παραγωγικότητα. Οι Ψηφιακές
υποδομές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
για ΔΕΠΑ
Η εθνική Ψηφιακή στρατηγική
βρίσκεται στα top του Αναπτυξια
Πανω από Το 3% η <<μερισματική
απόδοση» του ΧΑ
ΚΟΝΣχεδουΠΟυοεκηννησε η
κυβέρνηση για τη μεταμνημονιακή
σημαινεται στο κειμενο, «ειναι
κρίσιμη για τον οικονομικό
μετασχηματισμο της ΕΜοοος και
μπορει να 00ηγησει σε τεραστια
αύξηση της Παραγωγικότητας, νο
βελτιώσει σημαντικά την ΠΟΙΟΤητα
Οι φετινές χρηματικές διανομές των μη τραπεζικών μετοχών αναμένεται να ξεπεράσουν νου πινακα) ειναι η υΨηλότερη της τελευΤην Περυσινή επίδοση του 1,34 δισ. ευρώ ταίας πενταετίας, παρά το γεγονός ότι στο
(βλέπε στοιχεία Παραπθέμενου πίνακα) με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Πολλές μη
αποτέλεσμα η μέση «μερισματική απόδοση» τραπεζικές μετοχές έχουν καταγράψει
αυτή απόδοση (βλέπε στοιχεία ΠαραπθέμεΞανθ
υψηλότατες αποδοχες.
39.Θα να υπερβα νει σήμερα ΤΟ μερισματική
ιστεί ΟΤΙ η μερισματ
σο οτητατών δημοσιων υπεν
Ποιότητα των δημόσιων υπηρεΣΤομικ
και λα
νοσοκομεια
για τα αντικαρκινικά
φαρμακα
Στα 800 εκατ.ευρώ μπορούσαν να είναι 'Οπως μεταδίδει
θα αύξανε τις εισρ- τα έσοδα από το Καθημερινή, με και σε αύξηση της
οές κεφαλαίων ως ΦΠΑ nou επιβάλλε- βάση την έρευνα ζήτησης για νέες
κίνηση θα οδηγούσε
Ποιο είναι το μακρο
οικονομικο σεναριο
στο αναπτυξιακό σχέδιο
2022 μια μείωση
του ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες ακινήτών, με βάση έκθεση Του ΙΟΒΕ.
Θετικός
αντίκτυπος και στην
ζήτησ
καΤοικιες.
τα σήμερα στις
αγοραπωλησίες ακινήτων από μια
ενδεχόμενη μείωση
Του συντελεστή στο
του ΙΟΒΕ μια μείω- κατοικίες.
ση Του ΦΠΑ θα
αύξανεης εισροές Σημειώνεται ότι από
κεφαλαίων από 500 την έναρξη της
εκατ. μέχρι ΤΟ Τέλος οικονομικής κρίσης
o 13% από ΤΟ 2496, Του 2017, στα 800 τα έσοδα
από τον
ανέρχεται στο 80%
σχέση μετο anoτης αγορας Το
σύμφωνα με έρευνα
εκατ. ευρώ ως το συγκεκριμένο φόρο σε
διενέργησε
σημαντικά. Συ
ΙΟΒΕ για λογαριασμό Του ΣΕΚΑΠ
Συμφωνα με τον κριμενα, η πτωση
ΙΟΒΕ, μια τέτοια των
Πολλαπλάσια θα
εσοοων
>>( 2η