Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Εορτή
Αγίου
Αχιλλίου
Για την
γενοκτονια
του Πόντου
Συνάντηση
για το
20 Συνέδριο
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
AP OMOZ ΟΥΜΟΥ 775
ETOE 150 TIMH 0.50
napookeun 18,5.2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ολελληνων 22. rptBEVO | Tna 2462 08777 2. Fax 2462 087773 I email: chronikagotenet.gr
Εβδομάδα δράσεων
κατά των ναρκωτικών
Ολοκληρώθηκε με εητυχία n-εβδομάδα dp00ewv κοτο τον ναρκα
τικών, nou npaypatononenKE την ηρονούμενη εβδομάδα. ano 7 έως
13 Μαΐου, με ηρωτοβουλία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δι
εύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας-σε ουνδιοργάνωση με την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, στκ n0λεις των Γρεβενών, της Καστοριά°. της κοώνης, της Πτολεμαΐδος και τη C Dadovoc.
Το nnena των εκδηλώσεων ηεριελάμβανε τοοο ae nudc δραστη.
ριό tntec. ανώνες Ποδοσφαίρου, καλοθοσφαίρισης κοι ανώνο δρόμου.
όσο και ημερίδες σε μαθητές Λυκείων-Τυμνασίων, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, onou0αστές της Σχολής . στελέχη της ηυροσβεστικής
Υηηρεσίας,καθώς και στο ευρύτερο κοινό
>>Σελίδα 10.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
14.5.2018 Γρεβενά . λπανεία Αγίου Αχιλλίου
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟ. ΑΝ ΔΡΟΜΟΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ YNKA
10ο μπουρα
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
MONOTIKA Y
DAHPIKA
NKA-EPTAMEIA
.Ααφάλειες αυτοκινητων
ΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΝΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Tni.:24620 28964 -24620 23214
Kw.: 6977 019452 6932 235231.
Μακεδονομάχων 14
Γρεβενά
09.00-14.00 17,30-21,00
Tnn. 2462080550
tnn, tpriou: 2462100304 fax 2462100305
e-mail: kioannidis77eywahoo