Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΪΟΥ 2018
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529 029169
ETOE: 47°
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13632
T8 2103817 700-210 38 17 716-210 38 17 787 :210 38 17331-210 38 17 281 E: [email protected] Wa www.fhodimoprasfon.gr
Φωτογραφία του Αδαμάντιου Καφετζή