Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 -ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27048
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Δ. Τζανακόπουλος:
«Απέχει η αμοιβαία
ar100εκτη συμφωνια
με ΠΓΔΜ»
Μεναηωνει το χασμα στην
Ψηφιακη Οικονομια και
Κοινωνία με την ΕΕ
ληνα πQωθυπουΟγου, Αλέξη Τσίπρα, με
τον Σκοπιανό ομόλογό του
ο υπουργός Επικρατείας και χυβε!νητι
κός εκπρόσωπος, ΔημήτQης Τζανακόπου
λος, τόνισε μιλώντας στον Qαδιοφωνικό
σταθμό Alpha, πως υπά!χουν πο
ματα στο τ!απέζι και υπογ@άμμισε την
εμπόριο κ.α.) και ψηφιακές δημόσιες υ
πηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των
φορά τη συνδεσιμότητα, χώρα μας βρί
ικού της πΓΔΜ
αία 28η
ECONOMY
στις γρ
γερμανικά ΜΜΕ, θα υπάρε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ
συμφωνία με την πΓΔΜ
(διείσδυση 69%)
Οσον αφορά τις κινητές ευρυζωνι
K. Μίχαλος:
«Ενταξη των χρεών
του 2017 και
A1Υοτερη
Υραφειοκρατια
στον ε ωοικαστικο
μηχανισμο»
Ελλάδα (στο 88%) και σήμερα πλησιά
ζει τον μέσο όρο της ΕΕ (91%). Από
την άλλη, η Ελλάδα έχει σχεδόν μηδε
υπερυψηλής ταχύ
τητας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της
χων επικοινωνιών
ο σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη
Ελλάδα χατατάσσεται στην προτης ΕΕ. Στο παρελθόν έτος η πρόοδος ή
ναφέρεται ακόμη ότι «η Ελλάδα υ
ία 27η θέση το 2018, όπως και το
2017, μεταξύ των 28 χράτών-μελών της
ΕΕ στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας
χαι Κοινωνίας (Digital Economy and Soια
ΕΕ». Στην τελευταία θέση του δείκτη βρί
σκεται η Ρουμανία και στην πρώτη η Δανί
ταχθούν στον εξωδιχ αστικό
μηχανισμό και τα χρέη των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν το 2017, ενώ θα
μειωθούν δ!αστικά 01 γ!αφειοΧΟατικές
διαδιχασίες, ο λογαριασμός θα «ξεπαγώ
» οταν η επιχειρηση μπαινει στο πρω
στάδιο της ρώθμισης Χαι τα χρηματα
νται αναλογιχα, ωστε να xQα
στρατηγική. Προκειμένου να καλυφθεί
χάσμα με τα άλλα κράτη -μέλη, πρέπει
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋπο
άμεση αποδέσμευση δημόσιων χρηματο
πεντε κριτηρια: συν
νο κεφάλαιο (χρηση διαδικτύου, ψηφιακές
την ψηφιοποίηση κάθε χώρας, όπως αναΧΟίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ξιότητες πολ
υπηρεσιών, ενσωματωση ψηφιακής τεχνο
επισημ
τικων πορων»
η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει μεγάλη
τα Qενστοτητα χαι η επιχειρηση.
Μέτρα για την άμβλυνση των αμερικανικών
κυρώσεων σε ευρωπαϊκές εταιρείες Προτείνει η ΕΕ
Αυτές θα είναι οι τροποπο
ποίες αναμένονται μετά τις
Μονο στα nova οι
Προστατευόμενες
περιοχές σε Ασια,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναχοίνωσε
Κούβας και του Σουδάν
την ένα!ξη της διαδικασίας ενέργοποίη
ή Επιτροπή διευκρίνι
σια του προστασιατωνεισμου xv)νσεων
το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
Ευρωπη και
της, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
κατά την ολοκλήρωση τη
πορρίψουν επισημως, αλλά επίσης μπορεί
μετά την αποχώ!ηση των ΗΠΑ από την
πυ!ηνικη συμφωνια και την επαναφορά
ων αμεουχανικών χυρώσεων Χατά τη Τε
φρικη
ΑΠΟΚΛΙμακωση στην αΠΟΟΟση των
ενα τριτο των προστατευομένων
ια την
υπο τη συνεχή χαι
νη πίεση και παρέμβαση, λόγω της Χατα
σκευής δρόμων, της αποψίλωσης των δα
γοποίηση του Blocking Statu
ρώσεωνκατά του Ιράν
ρωπαϊκό κανονισμό του 1996 που είχε ως
Στα επίπεδα του πεQασμένου Μαοτίου «επιστρέφουν» οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων μετά τη συνεχή άνοδο των τελευταίων ημέ!ων. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου Χυμαίνονταν σήμε!α (σ.σ. Παρασκευή) στο 4,48%, από 4,04% που ήταν η μέση α
πόδοση του τίτλου τον Απρίλιο στην ΗΔΑΤ
ων οποίων θα
μετρο και ανα
οποίησης, των
λων δQαστήριο τήτων, με συνέπεια να έχουν καταντήσει μόν
ονομα προστατευομενες
αντικείμενο την απ
Αντιστοίχως ανοδικά κινούνται και οι αποδοσεις των πιο βραχυχρόνιών ομολόγων, με
αυτή του 5ετούς να κυμαίνεται στο 3,55% από 4,04% (μέση απόδοση Απρι
χανικών εξωεδαφικών κυρώσεων στο
πλαίσιο των εμπάργκο κατά του Ιράν, της

Τελευταία νέα από την εφημερίδα