Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΙΟΥ 2018 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1304 ΕΤΟΣ 25ον ΤΗΛ.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: O.80 ΕΥΡΩ Ο e-mail: [email protected]
χαος με τον φορο ακινητων
ΕΝΦΙΑ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
Θα υπολογιστεί αρχικά με τις ισχύου.
σες αντικειμενικές και μετά με τις νέες -Pr
Δύο φορές θα υπολογιστεί εφέτος ο ΕΝΦΙΑ. Τη μία με τις ισχύουσες αντικειμενικές τιμές και τη δεύτερη με τις νέες τιμές των ακινήτων που θα προσεγγίζουν τις εμπορικές. Σε αυτή τη λύση της e1απελπισίας" οδηγείται το
υπουργείο Οικονομικών μετα τη μεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των
νέων τιμών και την πίεση των θεσμών να μην κλονιστούν τα έσοδα από τη
φορολογία των ακινήτων-Συνέχεια στη σελίδα 22
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Νόμος Κατρούγκαλου
Σε δυο χρόπα κατάφερε να
Μνημόνιο
6ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, ΕΜΠΟΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ματώσει τους συνταξιούχους
totivezet ο χρόνια από την εφειλμουή
πατάξεις έως 30%, στις επικου exes.
Ο νόμος
Κατοούγκαλου ο οποίος
| ΕΦΚΑ:Zu λές
Εξι δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμων
οφειλουν του Δημοσίου χαι μη εκχαθαρισμέ
νων συντάξεων εμποδίζουν, μεταξύ άλλων
την f οδο της Ελλάδας από το τρίτο Μνημό
νιο. Οι δεσμεύσεις τις οποίες
έχει αναλάβει η
χυβέρνηση προβλέπουν απονομή όλων των
συντάξεων σε εκτου, έχει επιφέρει σχυρό πλήΥμα
στους συνταξιούχους. Ο νόμος αυτός
επέφερε πεΟικοπές στις νέες xve1ες
εισφορες-σοκ
επαγγελματίες
ο vEna oo o
γιαχλάδες
Επεισοδιακη η συζήτηση στην
Ειδική Επιτροπη της Βουλής
Διπλές εισφορές-σοκ
σε εχατοντάδες χιλιά
ςεπι.
με τον ρω υπουργο
Γράφει ο
Φώτης
σμων τηταρει ομηδενισμ Δημοσίο υπ oeto
τή του Ενιαίου Φορέα Κουννονικής Aopa.
λισης (ΕΟΚΑ), τα
οποία άρχισαν να
ν υποχρεώσεων του Δημοσίου έως το
χαλοχαίρι. Οσο πεΟνούν οι μήνες όμος, με
το στοχ τον ληξυπρόθεσμων υποχρεώσεων
στα 3,5 δισ ευου, χαι τις εκχρεμείς συντάξεις
εφάπαξ να αγγίζουν τα 2,5 δισ. ευοοο, σύυσμα
Δεν δέχονται την απλή αναλογική
Z. 1Ιανταζης
Δικηγο?ος
Αντί να εφιου θεί το χάσμα
μετα80 Kv ep ησης χαι α4et
της Τοπιχής Αυτοδιοίκησης.
μακούνει τις δυο πλευρές, προμη.
ννοντας θΕΟμό Σ.rveXF1α omotiiba 20
ατό προχθές το βραδυ
ιο τις τρέχουσες εισφο.
πιθανότητες τηΟησης των δεσμεύσεων Ση.znoomila, 23