Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στιςυδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ
ιδρυτές . Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δουκ
ιδιοκτήτης-εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Βασίλης Πανουράκης
«Από την εμπειρία του) Χθε
θα φταέρυμέ το αποδοτικό σήμ
Κλείνοντας τις "πληγές"
της Περιμετρικής Οδού
Μετά την Πρόσφατη εκλογικη διαδικασια (KupaKn. 13 Μαΐου)
ανάδειξη
νησαν, μετά από χρονκό διάστημα 3 ετον, os εργασιες αποκατάστασης των σημείων της Περιμετρικής Οδού της πρωτεύουσας nou παρουσίασαν φθορές (anoτης ΝΟΔΕ κ. Βασίλης
μέρας στη σύντομη ανέντευξη Που
κόλληση βράχων κα10Πάσιμο τοιχου στήριξης, όταν το έργο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί χωρις να έχει Παραδοθεη noως.
Πανουράκης δίνει το σινμα της επόμενης
παραχώρησε στο "Σαμιακόν Bnua» και στον Μάνο Στεφανάκη.
μελών της ΝΔ στις κάλπες του νομού:
ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτε
πε να
υΠάρχει μεγαλύτερη ελα.
Κύριε Πρόεδρε, αφού σας συγχαρώ
την εκλογή σας, ας ξεκινησουμε
δικασία της Προηνούμε
μμετέχουσες, αποτελεί σημαντική
na ρακαταθ
Οχι, όσον αφορά την Προσέλευση των
Ανατροπή»:
και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο
δημοτική Παράταξη ^ Avatponn, εξέδωσε δε τίο Τύπου σχετικά με το ζήτημα
anocnonc Tablet των δημοτικών συμβού ων να την καλύτερη λεπουργία του
της αγοράς ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (tablet, δεν θα
ειτουργο του συλλογικού
τα tablet, onoc έχε ήδη αναφέρει στο
Προ) το συμβούλιο nou συζητήθηκε το
βες στο έργο της ηεριμετρικής οδού και είναι εμφανείς
θα λειτουργει κανονικά κάθ ολο το μήκος της η
βωτα κάτι ανάλογο με ορι μενες διαφο ponon
Πραγματογνώμονα την περίοδο αέτασ nc του
δαΠανήθηκαν, δεν πρόλαβαν να τ
n an°κόλληση βράχων και η υΠΟΧωρη0n
Παρουσιάστηκαν οι φθο
Eric, Χρήστος Χατζηχροστοδούίου
εκατά το δημοτικό συμβούλιο, nou n οτεινε να ψηφίσει την ε1orivnon
φανερωσε και
μεταξύ του σπασμένου τοιχίου και της ano KOMnonC
δυοάρεστη κατά nen
ηρω το θεμα της ημερήσιας διάταξης
ήταν η τρο ΠΟΠοίηση του κανονισμού
ίας του δημοτικού συμβουλίου
και η εξής na ράγραφος
no υ για κάποιο θεμα
διάταΕης δεν έχει σταλεί καθόλου ει.
2015), Που ουναντά κανείς ηληοιάζοντας τον κόμβο
Που μας οδηγεί ηρος τον Κότοικα θα σκοφτούν από
πίσω τα 2 τοιχία, θα το n0θετηθού
μέση και από εκεί και η νω θα δουλέψουν σαν poa.
τόχρονη, σε μια np00ηάθεια να μην κλείΕΙΕντελώς
εξήγησε ο προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμου κ
Χρόνος ano κατάστασης και τι nooBenstal στο
υλάχ τον δυο ημέρες
θα κατασκευαστεί εκ νέου το!xio στο
ειχαμε την uno xnpnon και
του δημοτικού συμβουλ
το θεμα δεν
θα συζητείτε κατά την συνεδρία°n»
| Ανησιχία και αναστάτωση
για τα ακτοΠλοκα
κου ταχυδρομε ου, τρειςτουλάκιο τον
ημοτική αρχη, anna και
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
της δημοτι
ρουολονια
δημοτική Παράταξη και σημειωνει ότι
nap ταξης
Ανατροπή
μάλλον εηθυ
Σονέπεια!
μει και την nita ona ΚΕρη, anna και τον
nyr0εις θα στέλνονται αιοκλειστικο
υηαΧΙστον δυο ημέρες Πριν την συ
μια ακόμα χρονιά, τα νησιά του νομού μας και ιδιαίτερα η ανατο
μονοω ακου ανταγωνισμού της υπεο-εταιρείας Λου δημιουργηθηκε Πρόσφατα (συγχώνευση 3 εταιρειών
Σάμος, θα βρεθούν
μα να λαμβάνουν γνώση τουλάχο τον
δυο ημέρες Πριν την συνεδραση του
του δημοτικού συμβουλ
υμφωνησε με
otic αμυντικές δαηάνες ευχαρίστησε ο Πρόεδρος των
Ντόναλντ Τραμπ
ν Λευκό Οίκο, μεταδίδει
μβουλίου ano την έναρέη της θητεί.
δεν επιδιω
θέλω να ευχαριστήσω τα επτά κράτη του ΝΑΤΟ, εκτός
ano τις Ηνωμένες Πολιτείες, Που θα
Δεν δέχθηκαν την Παραίτηση
λλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο
και πλήρωσαν τα χρήματα
Εκαναν αυτό nou Enpene
λευση του Συλλόγου Ψυχαγωγίας και Εστίασης Σάμου. κατά
της ΟΠΟΙας δεν έννε δεκτή η Παρατηση του Προέδρου κ. ΜΧά η Μητσού
Πρόεδρος
τις υποχρεωσεις τους προς
την ΣυμμαΧΙα, κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στην
και ενώ για τους κατοίκους και τους επιχΕιρηματές
και της Ικαρίας είχαν προτο«Οεαμα, Εκτός των τριών
μολογιον του «Νήσος Μύκονος, μέχρι 31/10/201
ΔΕαγωγή αρχαιρεοκον για την
ανάδειΠίζοντας τη μακροχρόνια
ό τα τουροτικά δεν unapEl στο σύστημα κρατήσεων κανένα μα υστέρηση των αμυντικονουνειοφορών της Η
ύμφωνα με τα κανένα δρομολόγιο
nociv
γνωστά δρομολόγια nou ήδη είχον ανοίξει στο σύon
θέμα 1
μενο Ιλο του
Ακτοπλοίκων Συγκοι.
ano τις χορες που έχουν
εργετηθεί ηολύ " non U Περισσότερο από ό
πό και Προς
όηως σας είχαμε ενημερωσε σε ηροηγού
Πειραιά με το«Νήσος Μύκονος» (24μιλ
/0)po
και εκλογές για την ανάδειξη νέου
Πρόσφατες εξελίξε κ. on0U
είχε αναγγείλει την napolnori του
ετά και τις nofinc για τ
ρέων της μέσω Σύρου
Μυκόνου, Ευδήλου Φούρνων-Κορηοβ
πλοου της στην γραμμη
δρομοηόγια με το«Νήσος Ρόδος» (
ρολογούμε
περαιτέρο) Προώθηση
και προς τον Πειρα
μέσω Σύρου-Μυκόνου-na
υ δεν το κάνουν-και θα αντιμετ
αρτυρόμενος για την κατάοταοη Διοικητικού Συμβουλίου
uou-Ικαρίας-Φούρνων Σάμου ano 25/5-15/9/201
ηλαδή σύνολο εννέα(9) δρομολόγια
ολογικό για την (
οος αίτησης τακτικής δρομολόγησης Κορκ καν ένα
για δήθεν δρομοϊόγ
υσα Η napait non δεν
ιάννης nananavayKIOU Γραμματέας
an0δοκή των αιτίσεων απόσυρσης τον
από τους *Παναγιωτ
γκοινωνιων τον vnorov μας ΕΚ τον Προτέρων, με 100
στα nilaioK του ελεύθερου
της εκλογικής διαδικασίας. Στα θέματα
nou συζητήθηκαν ΠεριλαμΡά νονταν
Τώργος Διονι
Πρωτη φορά, Παραμονές θερινής ηεριόδου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα