Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Εορτασμός των
AY. Κωνσταντίνου & Ελένης
Συνέντευξη Π. Νταλιάνη:
«Το νηπιαγιογείο είναι σημαντικός
| Η ΣΠάρτη τιμά την Ημέρα
rev0κτονίας των Ποντίων
| σεκαραβά και Αμύκλες>σελ.1
| σταθμός του ηαιδιού"σελ.10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 19 Μ ίου 2018 | Έτος 22e l [email protected]μός 5405 | Τιμή φύλλου 0.50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Τον Ιούνιο έτοιμες οι Προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
|δημότης Σπάρτης
Στις «ράγες» η δημιουργία
του νέου μουσείου Σπάρτης
ο Μητροπολίτης
Ανακηρύσσεται
τις 29 Μαϊου
Αντηροσωπεία του δημοτικού συμΒουλίου Δ. Σπάρτης.
on°τελούμενη από τον δήμαρχο κ. Ευάγγελο Βαλιώτη.
τον ηρόεδρο του Δημοτικού
ΣυμΒουλίου κ. Σπύρο Μορό| για και επικεφαλής napad1 ξεων της αντιπολίτευσης.
Βουλοι κκ H. Κανελλάκης Χ. | επισκέφθηκε τον σεβασμιώΣκούρος. Ι. Τζεφεράκος. M. | τατο Μητροολίτη ΜονεμβαΜπελεγρή και Π. Κορράς,6n- οίος και Σηάρτης κ. Ευστάθιο
μοτικοί σύμΒουλου, καθώς και Ι το Πρωί της Παρασκευής
εκπρόσωτοι φορέων και συΑ- 185 Σκοπός της επίσκεψης
ήταν η Παρόδοση στον σεπτό
συνέχεια σελ.9 | Ποιμενάρχη, τον Πρακτικών
της ομόφωνης απόφασης από
Πρόσφατη συνεδρίαση. σύμφωνα με την οποία ο Δήμος
ΣΠάρτης θα ανακηρύξει επίτιμο δημότη του τον κ. Ευστά.
810, αναγνωρίζοντας με τον
τρόπο αυτό το εηί τριάντα
οκτώ έτη ηολύτιμο πνευματικό, φιλανθρωπικό και κοιΠαρουσιάστηκε στο Διοικητήριο η μουσειολογική προμελέτη του έργου
Τα αποκαλυπτήρια της μουσειολογικής Προμελέτης του
νέου αρχαιολογικού μουσείου
Σπάρτης, nou εκπονήθηκε από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λοκανίας και Πρόσφατα εγκρίθηκε από το Κεντρικό
ΣυμΒούλιο Μουσείων του
Υηουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, έλαΒαν χώρο την
Πέμπτη 17 Μαϊου στο διοικητήδάκη-Βλαζάκη. Ο Περιφερειάρ.
χης Πελοηοννήσου κ. Πέτρος
Τατούλης, navt1περιφερειάρ.
χης κ. Αδ. Τζονετέο, οι Βουλευτές Λακωνίας κκ Σταύρος
ΑραχωΒίτης και Αθανάσιος ΔαΒάκης, ο δήμαρχος ΣΠάρτης κ.
Ευάγγελος Βαλιώτης, οοτιδή.
μαρχος Μονεμ ασίας κ. Κων
σταντίνος Μαυρομιχάλης ως
εκπρόσωηος του Δήμου Μοριο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Η εκδήλωση εντάσσεται στο Πλαίσιο της
Διεθνούς Ημέρας Μουσείων
Που έχει ως σκοπό να αναδείξει
τον ρόλο των μουσείων στην
νευΒασίας. oun°διοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Σπόρτης κ. Διαμαντής Τσολομύτης, οι περιφερειακοί σύμκοινωνία.
Πορόντες στην παρουσίαση
τον η Υενική γραμματέας του
Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Μαρία Ανδρεαλόγων του νομού.
Από τον Μητροπολίτη Μάνης και τον Δικηγορικό Σύλλογο Γυθείου
Απερίφραστη καταδίκη
της επίθεσης στα δικαστήρια
Τοποθέτηση ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης και φύλαξης ζητεί ο σύλλογος
Πανελλήνιο σοκ προκάλεσε η
δολοφονική απόηειρα. nou
έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια
δίκης στο Τριμελές Πρωτοδικείο Γυθείου, το πρωί της Πέμπτης 17/5, όταν ένας 41χρονος
από την Αλβανία απείλησε με
περίστροφο τρία άτομα.
Για το συμβάν υπήρξε εκκλη
σιαστική Παρέμβαση από τον
σεΒασμιώτατο ΜητροΠολίτη
Μάνης κ. Χρυσόστομο Γ'. ο
on0ίος με δήλωσή του αποδοκιμάζει το γεΥονός, τονίζοντας
τα εξής: «Πληροφορήθηκα σή.
μερα μέ λύπη τήν διασάλευση
τής πολιτειακής έννομης τάξης
έντός του Δικαστικού Meydρου της πόλης μας κατά την
διάρκεια έκδυκάσεως ποινικής
| Αφού καλωσόρισε την αντι.
| npoownei, ο σεβασμιώτατος
| ευχαρίστησε σύσσωμο το Δη| μοτικό Συμβούλιο Δ. Σπάρτης
1 για την εξαιρετικά τιμητική
απόφασή του, τονίζοντας ότι
την an°δέχεται ως έκφραση
καταδικάζω άπερίφραστα
αυτές τις συμπεριφορές. Πρέ
πει πάντοτε λοι μας νά σεβό.
no0ωπό του, ον και ηιστεύει
ότι δεν έχει κάνει τίηοτα όξιο
μαστε τήν εύταξία του ναού | επαίνου, Παρά μόνο το καθήσυνέχεια σελ.8
τής Θέμιδος». συνέχεια σελ. 8
κον και το χρέος του.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα