Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 19/05/2018
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ .: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Ποιοι είναι ΠρώΤΟι στο στόχαστρο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ερχεται «μπαράς» επιστροφων φορου και" ελεγχων
έρευνα TO U INSEAD και της ADECCO
Μπορούμε να προσελκύσουμε
v Ταλέντα από Το εξωτερικό
ημοσιο: Οι
υπουργειων μονη
εκκρεμότητα με τους
Η κατάταξη της Αθήνας στην Πρώτη θέση μεταξύ 90
πόλεων στον κόσμο όσον αφορά στη διάθεση ταλαν.
τοίχων ατόμων να την επιλέξουν ως πόλη εγκατά
στασης πρέπει να μας κινητοποιήσει, τονίζει
Η Αθήνα, τα τελευταία χρόνια, έχει
αυξησε την ελκυστικότητα της ως
τουριστικου προορισμου και ως
Προορισμού εγκατάστασης. Αυτό
ειναι αποτέλεσμα γεωπολιτικών,
υρως ε λιζεων, στην ευρυτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής και
Βόρειας Αφρικής, καθώς και της
σημαντικης μειωσης Που εχει επελθ
ει στο κόστος διαβίωσης λόγω της
Πολυετούς κρίσης σημειώνει ΣΕΒ
στην εβδομαδιαία ανάλυσή του
ΤΤΕ: ΣΤΟ 1,586 δισ. ΤΟ Ταμειακό
ΠρωΤογενές Πλεόνασμα 4μηνου
Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, TO Ταμε ακό
αποτέλεσμα της κεντρικής δοκησης παρουσίασε
έλλειμμα 599 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 188
εκατ. ευρώ Την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμοωνα μεστοιχεία της ΤτΕ ΕΛΛ-1,71%. Ταυτόχρονα, το
Πρωτογενές ταμειακό αΠοτέλεσμα δείχνε πλεόνασμα
1,586 δισ. ευρώ
κατά Την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 14.530 εκατ. ευρώ,
από 13.468 εκατ. ευρώ Πέρυσι. Οσον αφορά
δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού στις οποιες
περιλαμβάνονται και δαπάνες ύυους Περηου 464
εκατ. ευρώ Που αφορούν την αποπληρωμή ληξηροθ.
εσμων οφειλών (έναντι 544 εκατ. ευρώ πέρυσι)
αυτές διαμορφώθηκαν σε 15.380 εκατ. ευρώ, από
16.512 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου
κινήσειςγιαδωρεά
μετακινηση
Ενημερωτική Εκδή- σε αυτόν, θα Πραγ- αναφέρεται σε σχε- αγορά απότην εφα- τηνικανότητα Προλωση για τον νέο ματοποιήσουν η τική ανακοίνωση, ρμογή του Ευρω- σαρμογής Των μικρΚανονισμό για Την ΓΣΕΒΕΕ σε συνερ- σκοπός της συγκε- παϊκού Κανονισμού ομεσαίων επιχειρή
Προστασία Των γασία με το Συνδε- κριμένης δράσης για Την Προστασία σεωνστις απαιτή
Προσωπικών Δεδο- σμο Εταιρειών KN- είναι να ενημερωθ. Των Προσωπικών σεις Του νέου κανομένων (GDPR) και ητών Εφαρμογών ουν διεξοδικά ο' Δεδομένων (GDPR). νισμο
ερευνητικών ΠΟρι- και την Kapa ρήσεις για τον νέο δημοσιοποιηθούν από συλλογικούς
ανεργων
|||||
ι θα κατατεθούν προτάσεις
Ελλάδος
(ΣΕΚΕΕ)
ηολίτες και ο' επιχει.
Στην εκδήλωση θα
Εκδήλωση για θέμα τον
κανονισμο για τα Προσωπικα
δεδομένα
τελέσματα
μάτων σχετικά
τη στάση των κατα- Τετάρτη 23 Md
φορείς για την anoτελεσματική εφαρrc
σφατη
ναλωτών και των 2018στις 11 ημ. 0' θεσμικοί φορείς έρευνας Που διεξή- μογή Του και τη
επιχειρήσεων ως στο Αμφιθέατρο της για ενδεχόμενα γαγε η ΓΣΕΒΕΕ και ο μείωση του κόστους
Προς Το νέο κανονι- ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέ- Προβλήματα και ΣΕΚΕΕ μετη συνδρ- υλοποίησης απότις
τών Προσωπικών
σμό και την Πορεία
λους 46)
στρεβλώσεις που θα ομή της Kapa μικρομεσαίες επιχει
Παράλληλα, ΟΠως ΠροκύΨουν στην Research σχετκά με