Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
εν επισπευοεται η μειωση του αφοροΛΟγητου
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5228 Σάββατο 19.05.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Συνάντηση
αντιπροσω
πειας της
ΓΣΕΒΕΕ
>>> Τελ.
Το 2% δεν είναι φόρος αλλά δίχαιη ατος
ημιωση των οημιουργων
Αδειάζει τη διοίκηση της Folli
Follie η Fosun
με επιχε4αλής τον Πρόεδρ
tov M
πο Αθηνών και Πάσης Ελλά
ιε σχοκ.κ. Ιερώνυμο
πλαίσιο ενημέρωσης του
διας Επαγγελματιών Βιοσεβιώσιμη ανάπτυξη
Διαχοινοβουλευτι20
4οοιχα με την στήριξη των
nou, των
Έγινε λεπομερής παρουσιαση
' αυτης της συνερλιδόπουλος
nou ΙΣΕΒΕΕ) που αφορά στην
στήου η αυτής της αγνής παραγιογιχής διαδιχασιας, τόσο τον
Μονοτωνυπολιοι νιτητών, όσο |
Μόνο μέχρι το 2030
ιώσιμο το χρέος
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο
στηρίζει, σε πολλές περι- | Ποσοτικοποιημένα μετρα για το θα λήξει στις 30 Αυγούστου,
πτύσεις τα TQo1όντα που ελληνικό χρέος ζητά το ΔΝΤ. δηλαδή 10 ημέρες μετά τη λή η
Στην περίπταση που δεν δοθούν
από τους Ευοωπαίους, το ΔΝΤ
του προγράμματος του Ευοωπαράγονται από αυτές τις
μονάδες (Μοναστχές Κοινοτ.
παϊκού Μηχανισμού Σταθερότ
που δεν δοθούν από τους Ευρωζητά για το χρέος, το ΔΝΤ δεν
ίνουν ώθηση στην οχονομια
ητες καί Μικροί Παρα rooi), | δεν θα ενεργοποιήσει τοποογ -ητας (ESM). Στην περίπτοση
να μενη διαδικασ α με α οτε πος της Ελλάδας στο Ταμειο. παίους εταιρους τα μετρα που
διάθεσή τους, παρά μόνο σε | Αντην άλλη Πέμπτη, που συνε- θα ενεργοποιήσει το πρόγραμΠοιοι τομείς
2017 και η αύξηση τον Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Γιατί
δεν ανησυχει η καμψη της βιομηχανικης παραγωγης. Που
βάζει τον πήχη για την ανάπτυξη
αυτό γινεται χωος μια οο ααμμά του, σημειώσε ο εκπρουένα τοπικό επίπεδο με περιο δοιάζει το Eurogroup, ή λίγες
υ, σημείωσε
ισμένες δυνατότητες επέκτασης καί σε μια υπερτοπική
Οι επενδύσεις, οι εξαγωγές δημοσιευθεί σύντομα, με
και ο τουρισμος, ειναι οι
τους Ευρωπαίου
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
κάποια μετρα για την ελάφουνση του ελληνικου χρεους, με τα
οποια θα συμ ανησει, τοτε το
ΔΝΤ θα πριχορησε στην ενερ
οποίηση του προγράμματος
που έχει εγκρίνει
από τον Ιούλιο του 2017, δηλα)σε
ς εταίρους στο Ο κ Ψαλιδόπουλος τόνισε.
παραχαταθηκη την αυξηση
του ΑΕΠ που καταγράφηκε
Ταυτόχρονα η μη ύ
καταλληλικ σηυα σης για ατα
τα οιο τα περιορίζει την
αναγν ουσιμοτητά τους και
κατά συνέτεια τους αποστερεί
σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι τα
μέτου που θα ανακοινωθούν
απο τους Ευρωπαιους εται ους
πρέπει να είναι ποσοτικοποι
ημένα, δηλαδη να υπάρχουν
κάποια νούμερα που θα μπορβασικοί τομεις της οικονομίας, οι οποιοι συμαοονα το 2017και με δεδομενη τον
το υπουργειο Οικονομιας εο ομενο Αυγουστο, εξοδο
και Αναπτυ ης, θα οδηγη
της χώρας απο τα μνημονια,
σουν την οικονομία στην δημιουργούνται οι βάσεις
εποχής της «βιώσιμης ανά- για τη διατήρηση μεσοπρόθTTU
χατ' αρχάς ούν να
μπουν στην ανάλυση βιοHOT
σιμότητας χρέους του Ταμείου
αξιοση μείο
κε σχετικά για την χαθιέρυση
ρυθμο)ν
αναπτυ
Οπως είπε, το Ταμείο θεωρεί
ήδη βιώσιμο το ελληνικό χρέος
εως το 2030, αλλά ζητά μετρα
για να γίνει αυτό βιώσιμο και
μετά το έτος αυτό.
Ταμείο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος.
Όπως καταγράφεται στο προβλέψεις να την τοποθε
οικονομικο δελτιο του υποσήματος «ΚΑΝΩΝ» στα
πουαπό αυτές τις μονάδες
Μιλιοντας στην Επιτοοπη Ono
νομικών Υποθέσεων της Βουτουν μεταξυ 1,9 έως 2,3%
που όντα, με στόχο να λειτοug /ήσει θετικά στην ανα rvuoιου που αναμενεται να
0%. Ψαλιδόπουλος είπε ότι
στην περίπτοση που ενεργοποιπρόγραμμα, τότε αυτό