Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
YEARS
Τ Ο Υ
Κ Ι Λ Κ Ι Σ
Σαββάτο 18 Μαΐου 2018 . έτος 19ο-αρ. φύλλου 4633-0,50 ευρώ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΉπρώτηπροκήρυξηΤΟυπρογράμματος
LEADERICLLD είναι γεγονός με 123 εκ.ευρώ
Απονέμονται τρία βρά
Βεια και πέντε επαινοι
wwwwwum
Μια νέα ΕΛαχή για την
#ReStartkilkis
0 MYETIKO NEPIFPAM
MReStartKilkis! H
LE ADER/CLLD είναι ΥΕ.
γονός!
A4ορά τοις Ο Τ.Α.xm
muoi' τους qo0είς δημοσύλλογο, για rgya-500σεις στους τομίς turv
geouov. τον υποδομών,
του πολιπαιου, του leannglon του περβάλλον.
τος, με δωρεάν
Ζνηματοδότηση έως 100%!
29ςΠαλλήνιος Ποιητικός Διαγιονισμός «Κοίος
Eu0ωστού» της ΤΕΧΝΗΣ Κιλκίς
σελίδα 3
ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ or ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER/CLLD
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ
24s NEMTTH
18 30 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
1230.000
ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
σελίδα 3
0113υποψήφιοιγιαης!!θέσεις EMEAmW
στη νέα διοίκηση της ΕΠΣ Κιλκίς
σελίδα 6
Συνελήφθη 56χρονος
στο Κιλκις για λαθρεμποριο
Καπνικων προιοντων και
Το απόγευμα της ερχόμενης Τετάοτης 23
Μα Ουν και ματευον της ΕΠΣ Κυλαο οχτρακτη
γενική συνίενσή τους θα εκλαουν τη νέα διοίχηση της Ενυσης χα την Εξελεγκτιχή Επιτροη
Η «είδηση» γι. αυτήν την ΕΧλογική διαδικασία
είναι πως στο Ψη4οδέλτιο δΕν θα συμπεριλαμ
βάνεται το όνομα του ιστοχού της ΕΠΣΚ
oatpeitαγιονιστή της για 40 χοόνια, του Βασίλη
Χατ5ηαποστόλου, με την τεράστια ποοσφορά
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο σε Επί
τεδο νομού Κιλκίς, αλλά όλης της χώνας, αφού
διετέλεσε και ΟΟΕδ ας της ΕΠΟ. Μοναδική
ήταν η επίδοση των 22 συνεχόμενων χοουν
στον debeooboco,από το 1980 μέχρι το 2002!
σελίδα 8
απου σία τ ου
Βασίλη Χατζηα.
n°στόλου σφρα
γίζει τις εκλογές
Άαζογερμανο
και Σουηδολα.
zoi' ελεύθεροι
ιατρού
σελίδα 7
Οι Πόντιοι της
Παιονίας για
τη Γενοκτονία
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018στις 19:00
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ r0ΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Του Αναστάσιου Αμανατίδη
σελίδα 7