Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
«Μοίρασε» πρόστιμα €335.000 η Επ. Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5227 Παρασκευή 18.05.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Newsphone:
Στις 29 Ιουνίου
η ΓΣ για νέο ΔΣ
και διανομή
μερίσματος
>>> Τελ.
Πλήρης ευθυγράμμιση με το νέο κανονισμό
για προσωπικα οεοουενα
Στις 7 Ιουνίου η ΓΣ για εκλογή
Διευθύνοντος Συμβούλ
Επτά διεκδικητές
ΙΧητικό Συμβούλιο
S.Α. καλεί σύμαΡωνα με τον
Νόμο και το
τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ταχτική Γενική Σ.uveλευση την 29.06.2018, ημέρα
Ιαρασχευή, χαι ώρα 15:00
στην έδρα της εταιρείας στον
Δήμο Καλλιθέας και, επί της
αριθμό 280, για συζήτηση και
αποφάσεων στα πιο
κάτω θεματα της Ημερησια
Διατάξεως
Θέμα 1ο: Υπο
ιση των Εχθέσεων του ΔιοικΙΧού Συμβουλίου και των
00%ωτών Ελεγκτών ΛογιΟικονοστον Καταστάσεις της εταιρFlexopack:
ικής χρήσης από 01,01
31/12/2017
Πρόταση για επιστροφή
κεφαλαίου €0,05 τη ΓΣ
Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκρτων Ετήσιων Οικονομιχώνχαταστοάσεων της εταρικής χρήσης από 0101
31/12/2017, καθώς και των
Ενοποιημένων Οικονομι%ών
καταστάσεων εταιρικής χοί
σης 01/01-31/12/2017
κεφαλαίου, οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιΗ Flexopack ΦΛΕΞΟ +9,02% ούχων επιστρογής κεφαλαίου
και έναρξης καταβολής της επιΗμερολόγιο του έτους 2018 στροφής κεφαλαίου θα προσαφενός μεν τ οποποιείται ανα- διουσ ουν με βάση το ισχυον
κανονιστικό πλαίσιο και θα
γνωστοποιή ουν με νεοτερη
ανακοίνωσε ότι το Οικονομικό
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των
μελών του Διοικητικού
κ των Ελεγκτων Λογι
στων απο κάθε ευθυνη απο
ημίωσης για την εταιρική
χρηση που έληξε στις
φ οικά με το υψος του ποσου το
οποιο η Εταιρεια προτιθεται να
επιστρέψει στους μετόχους
αυτής, αφετέρου
Στην επομενη φαση περνουν οι επτα διεκδικητές για την
γνατια Οδο, ανογει το data room. Οκτώ διεκδιχητες στον
επομενο γυρο για την Μαρινα λιμου. Ο α τα ονοματα τον
ενδιαφερόμενων, ποιοι έμειναν εκτός. Άγονος ο διαγωνι
ανακοίνωση της Εταιρείας.
σμός για Μαρίνα Πύλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ κατά την ΟΤ
συμπληρύνεται αναφορικά με -Περαιτέρω, η Ετησια Ενημέρτην ακριβή ώρα και τοποθεσία ωση Αναλυτών σχετικά με τα
31.12.2017
Θεμα 40: Εκλογη νέου Διοικμε το καταστατι χο της Εταιρτης Ετησιας Ενημέρεσης Ανα ,-οιχονομιχά αποτελέσματα χρή
σεως 2017 θα πραγματοποιηθεί
την Δ υτέρα, 21 Μαΐου 2018 και
μεΤο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, κατι.
υτών, ως ακολούθως:
ονή του συνεδρίαση ποοε- πιν της αξιολόγησης των
Ειδικότερα η Εταιρεία προτίθ α 14:00 στα γραφεία της πελεξε τα επενδυτικα σχη Εκδηλασεων Ενδιαφερον
εται να προτείνει στην ετησια έδρας της Εταιρείας στο Κορ- ματα που πληρούν τα κρι- τος από τους συμβούλους
Γαχτιχη Γενική Συνέλευση των αστί Αττικής (θεση Τημα, οδός τηρια συμμετοχης στη Β' του, αποφασισε οτι επτα
φάση τών διαγωνισμών για επενδυτικά σχήματα πληρτην παραχωρηση του ουν τα κριτηρια συμμετοχης
οικαιωματος χρησης και για την επομενη φαση του
υσης της Εγνατίας διαγωνισμού για την
Οδού και της μαρίνας Εγνατία Οδό (με αλφαβητι
αμοιβών μελών Διοικητικού
εί για την 29η Ιουνίου 2018
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωπιστροφή κεφαλαίου προς τους
μετόχους συνολικού ποσού
0,05 Ευρώ ανά μετοχή της 1
Συμβουλίου, για τις ποοσφε
ρόμενες προς την Εταιρεία
586.001,20 Ευρώ, ήτοι ποσού εφόσον ενημερώσει εγκαίρως
προέγχρίση αμοιβών για
εταιρίχ
με τα οριζόμενα στον Κανονι
Σε περίπτοση λήΨεως τέτοιας σμό του Χρηματιστηρίου Αθη