Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apieu .φύλλου 35.627 . Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 www.tharos news.gr
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΝΘΕΤΟ ΠΑ
ΤΟ ΓΑΜΟ
Μαζί με τ
ΕΤος 1190 KA0ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΙμή 1ευρώ
ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΔΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΠΙΔΟΜΑΧΙΕΣ
M Τατούλη . Καφαντάρη
A01 ΓΓΑΝΟΙ
Προσπαθεια εια
λυσης του χρόνιου
προβλήματος
του ΧΑΑΑ εξελίοοεταιαΤΙΟΧθες στην at Ouoa ου Τριμε
λούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας οτή ική Του ξεκίνησε με κατηγορούμενους Τον περ ΗΡερειάρχη Πελοον
νήσου, Πέτρο Τατούλη και ΤΟ ήμαρχο Πύλου-NGOTODOS
Δημητρη ΚοΡονταρη, για ή χώματερητου «Αγίου Νικο
λάου" οτην Πύλο
Αμ'po epal κατηγο Ρούται για υπο άθ- στην οικολογική ισο ΡΡοπία.την πακτητα
μιση και Ρύπανσηταυ Tep1βάλλοντος από ζωής και την υγεία των πολπών, όπως
ην οπο ppiumo.veTeE6Pya στωνστ -καιστιςαιοθητικές ξίας
peLOVO.πα phήτων, έχοντας επιπτώσεις Η εκδίκαση της υπόθεσης χθες ξεκίνησε μ καταθέσεις μα pTU Ρων και 18κόπη λόγω του π Ροχωρη μένου της
ώρας, ενώ θα συνεκκιθεί την επομένη
Πεμπτη
Α.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΑΝΕΜΑΔΙΚΕΣ 2018
Ύδρευση και
αποχετευση
ο στοχος
«Το άγχος των εξετάσεων»
Συμβουλές αι οδηγίες πος τους
υποψηφίους χαι τους οικείους τους
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13
Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
φιλοσοφική» συζήτηση
γύρω υπό τον «Κλεισθένη»
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
| Πρόταση ένταξης στο
| ΕΣΠΑ Της ανακατασκευής
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ
«Καμπάνα» σε τσιγγάνο που
| Τα έσπασε στα κρατητήρια
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΑΑΜΑΤΑΣ
των μαιών και
των νοσηλευτών
MeXyaiä...
ΣΕΛΙΔΑ 11
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕ ΜΑΖ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟ100PE MAZ
-Mooxcp
Σύντομα κοντά σαs!
Εορτασμός Διεθνούς
50% ΕΚΠΤΩΣΗ
(Ειδικός έλεΥχο ABS)
Ημέρας Του Να Ζούμε
Μαζί Ειρηνικά
cultivate peace throughunversal
EXPRESS
100% EFT nvlKri
brotherhoodierixeiHara
27210-66055
Το 1ο ΚΤΕΟ στη Μεσσηνία που μείωσε Τις Τιμές
Ανδρέα Σκιά 9-Καλαμάτα
FEA 12
NACK CAFE
KOP12 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
Etaiiou 82
ΑΝΑΣΤΑΣΕΑΣ
Trd: 27210-26179 6974490350
Τηλ 2721023487