Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τώρα!

18

ΜΑΪΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
«ΕΦΥΓΕ» 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟ,
Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4840/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: «ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ»
ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΟ ΧΥΤΑ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Εκρηκτική
κατάσταση
ΣΕΛ. 3

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ

∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ:

Η κυριαρχία που
έγινε συνήθεια
ΣΕΛ. 6

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΞΑΝΘΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τραγωδία
χωρίς τέλος!
ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΤΗΣ «Γ», ΑΝΤΩΝΗ ΦΙΛΙΑ
ΣΕΛ. 4

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΤΗΣ PUBLIC ISSUE

19 µονάδες
η διαφορά
Ν.∆.-ΣΥΡΙΖΑ

39%
20%

Θεραπεία

για το έµφραγµα στα χειρουργεία
n 200 ασθενείς

στην αναµονή
λόγω ασφυξίας
στη ΜΕΘ
n Φρένο
στις διακοµιδές
από άλλα
νοσοκοµεία,
ζητούν οι γιατροί
ΣΕΛ. 5

n ΠΡΩΤΙΑ ΜΕ 10,5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙ

ΣΕ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ PULSE
ΣΕΛ. 8

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΦΥΓΑΝ, ΑΛΛΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΛ.ΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

Έκλεψε το κινητό συµµαθητή του!
ΣΕΛ. 9

Ο φόβος της
επιστροφής...

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΒΕΞ,
ΑΝΟΙΚΤΟΣ... Ο ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ,
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Π.Π.
ΣΕΛ. 4

Η Πάτρα
υποφέρει…
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ Κ.Ο.
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΣΕΛ. 7

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΟΓΩ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Νέο «µέτωπο»
ανησυχίας
ΣΕΛ. 11