Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ρώτη φορά "ε σχέδιο
από τόσο νωρίς ο ΠΑΣ Γιάνννινα zeus
Πέμπτη 17
Μαϊου 2018
ΝΕΟ ΑΓΩΝΕΣ
Αρ. Φύλλου 6099
Ζογομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neo agonesgr
OR SIMI DATA) EI TA
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΑΕΤΑ ΕΝΕΧΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΊΣ
Ο αγωγός Που αλλάζει
τα δεδομένα
Η τεχνολογική Πρόοδος και η ειδενωση των σχέσεων, Ισραηλ-Topκίας ausavouv και επταώαν το
ενδεχομενο υλοηοσης του ayuroo
μετα popas quσκου αεριου EastMed.
ενος εργου με Πάρα Πολύ μεγάλη
οκονομικη και ακόμη μεγαλύτερη
Yeun0λιτικη σημασία Ya m xipa
μας αλλά και Υα την ευρύτερη Περιοoara emma! "Ηπειρος και ΣΔΙΤ
πάνε μαζί
τατης Konpou και του lopara με τον
aywyo ICI-Poseldon, nou Sekvd ano
τις ακτές της Θεσπρωτιας και κατο«AVOfyel» η αγορά
ενέργειας στην Hepo
Η αγορά τ
δυτικη διαδικασια εχουν ανοιςει.
τα τελευταk χρονια και αφο) nepa
σαν μια nep1οδο μάλλον-ακανοντης ενεργειας και η επεντα Προβληματα (an unepxpnp τοδότηση μΕχρι nep!στατικά drag
αυτά των Energa-Hellas Power),
τώρα φανΕτα ότι ndvei σε μια
σειρα
ΣΕΛ. 4
Η Energean στηρίζει
evepyd τη véa γενιά
en στημονικού δυναιυκού
Την aSia των Συ npaSeuw Δημόσιου και Ιδι τικού Τομέα κατανοησε η κυβερνηση enera an
νησης στον τοηο, onug φάνηκε a dyAuga ano mv tonotemon του Υφυπουργού Αναπτυ ης Ζοργιου Π τοιορλα
στην ημεριδα nou διοργάνωσε η Περφερεια Hne ipou το Πρωί της Τετάρτης, pe 84α
xelpians EvtpYelag, Νέες Προοπτικές».
tpla xpovla
ακυβερ
mc Ελλάδας
Εμπρακτη στηρ6n στη vta Yevd lnr
στημονικου υναμικο
nou 8a στελεχώσει και τον τομέα της
«χρηματοδοτησεις Εργυν
ο ος Ελλάδας
Για 4η χρονιά η«nopm»
8pdKwv napexu n Energean, η μονη
napayuyos netpehalou και φυσικου
αεριου στην χώρα. n onola nMov
6ba8έτει συνολικά 13 d8ειες στην
ευρύτερη nepoxh της Ανατολικης
Meooyelou.
θεάτρου
Για μια ακομη xpovid, την 4η συνεκόμη, το ΔΗΠΕΘΕ lwavivw. ως
apuyos του ερασπεχνκου 8edtpou,
δ ργανώνει και αυτον τον Μά -τον
μήνα ερασιτεχνικής 8εατρικης 8ημι
ουργος στην Heipo, nou 8a κρατη
σει συντροφιά στους 8eatpop!λους
της Πόλης μας
ES Παραστάσεις Που δημ uprnan
καν με την arann, τη διάθεση και το
ταλέντο των αναρώηων τους SERνοον από a0p Πέμπτη 17 Mdou
μέχρι και τις 4 Ιουνίου, στο «KauneEEA. 1O
δήγματα
και ααόρυΒες
Εχω την αισ8nor, κρινοντας
αηό τα τηλεφωνα Που δέχτηκα
των εκλογών της τοηικης ΝΔ
ζεκινησε με το κλεισιμο της
κάλπης
Αναβαθμίζονται οι υποδομές
του Πνευματικού Κέντρου
θ6atpo, με το ΔΗΠΕΘΕ να
στρεφε και Παλι τα φώτα της σκηνής
στις ερασιτεχνυκ ομαδες. ΕΛ.7
ΣΕΛ. 2