Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:

Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Τέλος στην
ομηρία χιλιάδων
εκπαιδευτικών με
την κατανομή 2.394
οργανικών θέσεων
σε σχολικές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

σελ ~ 11

Αλλάζουμε
Αλλάζουμε

εμφάνιση

γιατί η κακή οικονομική
συγκυρία δεν μας επι-

τρέπει να συνεχίσουμε

όπως βγαίναμε εδώ και
28 χρόνια.

Αλλάζουμε το μέγεθος

της εφημερίδας αλλά δεν
αλλάζουμε:

Την αδέσμευτη πορεία

μας

που

"ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΑ ΣΤΗ Ν.Δ. ΩΣ ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ,
ΕΧΩ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ"
Χάρης Κάτανας: "Ο κόσμος θέλει και απαιτεί
την αλλαγή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχηγό"

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
σελ ~ 8

6751

6

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Στις κάλπες οι
φοιτητές - Ικανοποιητική
1990
προσέλευση στο ΤΕΙ
Ράδιο
Λόγος
Δυτικής Μακεδονίας

Έτος ίδρυσης

σελ ~ 5

Ακούστε
live

διατηρήσαμε

μέχρι σήμερα κόντρα σε

όσους πίστευαν και πι-

στεύουν ότι όλα πωλούνται και αγοράζονται.

Ότι όλα μπορούν να γί-

νουν

εξαπτέρυγα

της

εκάστοτε εξουσίας, υμ-

νώντας καθημερινά τα
επιτεύγματα των κρατούντων.

Κόντρα σ’ αυτούς που

πιστεύουν ότι μπορούν

με τον οικονομικό απο-

κλεισμό να μας αναγκάσουν

να

μετριάσουμε

την κριτική μας σε ότι

στρεβλό, βλέπουμε και
καταγγέλουμε

καθημε-

ρινά από τις στήλες της
εφημερίδας μας.

Χωρίς κηδεμόνες και

γραφεία τύπου που κα-

τασκευάζουν <<χαλκευμένες ειδήσεις>>.

Θα είμαστε απέναντί

τους

μόνο

εξυπηρετώντας

την

πολύπλευρη

καθημερινή ενημέρωση

των συμπολιτών μας.

Και παραμένουμε ένα

ελεύθερο βήμα για όσους
πιστεύουν

στην

θερη έκφραση.

ελεύ-

Λύσανδρος Ρήγας

17 ΚΑΙ 18
ΜΑΪΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ
ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1800 μαθητές
σχολείων του
Νομού Κοζάνης
συμμετέχουν στις
Αθλοπαιδιές

σελ ~ 7

Εντυπωσιακή
ήταν η
συμμετοχή του
Δήμου Κοζάνης
στην Έκθεση
«Ελλάδος Γεύση»

σελ ~ 4

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ,
ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ,
ΠΟΛΥ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ!
Ανοιχτές Πόρτες
2018 στο Κτήμα
Βογιατζή με πλούσιες
εκδηλώσεις για
μικρούς και μεγάλους

σελ ~ 24

Συνεργασία
Δήμου Βοίου και
Πανεπιστημίου
Δ. Μακεδονίας για
την αξιοποίηση
της πρώην
Σχολής Δημοτικής
Αστυνομίας
Τσοτυλίου

σελ ~ 6