Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Ε
ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧDY ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΩΝ
FA 550 288
Αριθμός tihhov: 2773
ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΠΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΕ
TH nOR
ΕΥΧΗΟΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
δωρα ς , danu
Πρεστών, Π WYwire Ποαχωνισης. Ο
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ! ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!
Η EXDAH ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ.Ο. ΒΡΑΒΕΥΕΙ
ΦΑΡΙΝΙΏΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ
Πέλλα: η δεύτερη
rancais Pauquevil
01 ΕΣΩ
]ΜΑΤΙ
ΚΕ Ε ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑΑΗΜΟΚΡΑ
sesamentin rim Hea