Πρωτοσέλιδο Θράκη:
Website

Recognized text:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε τη «Θ»
στο τηλ.: 2541-0-78018

Καθηµερινά στις e-οθόνες σας

www.thraki.com.gr.

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ: 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5694 ΤΙΜΗ: 0,50 ΕΥΡΩ

Συμφωνούν –αν και δεν γνώριζαν την χρονική στιγμή
- Μητροπολίτης και Μουφτής Ξάνθης

Ετοιμάζεται ειδικός χώρος προσευχής για μουσουλμάνους
στο Νοσοκομείο Ξάνθης
✓«Παρενέργειες» από το προσωπικό στα «socials»
-Τι λέει η πρόεδρος των εργαζομένων

Στην χθεσινή συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ…

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Το 2ο Φαρμακευτικό
Συνέδριο ΑΜ-Θ
στη Ξάνθη
✓Δ. Κάλφα: “Μέγιστη
σημασία για τη Ξάνθη και
για τους φαρμακοποιούς

ΤΟΠΕΙΡΟΣ

Σελ.: 7

Δικαίωση της “Θ” για
την ακίνητη περιουσία
των πρώην κοινοτήτων...
✓Στα αστικά δικαστήρια
να “διασωθούν”
τα υπόλοιπα...

σελ.: 5

✓Πρότειναν Τεφρωνίδη
γι α υποψήφι ο ∆ήµαρχο
✓Ναι µεν αλλά από Φανουράκη
που δεν παραβ ρέ θηκε

Σελ.: 16

Ζητούνται από την εταιρεία
άτομα ηλικίας 25-40 ετών για μόνιμη εργασία στην Γερμανία.
Ανειδίκευτοι εργάτες και άτομα που γνωρίζουν από σιδηροκατασκευές και ηλεκτροκόλληση (BIC).
Αρχικός μισθός 1.700 € μικτά με προοπτική
εξέλιξης και αναβάθμισης μισθού, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη Γερμανίας.
Πληροφορίες για το είδος εργασίας:
www.metallschleiferei.de
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Αποστείλατε βιογραφικό στο email:
info@nzk- metallschleiferei.de
Τηλέφωνο: 004977212066069 (ελληνικά)
ή 004917680515973 (viber).

✓Δηλώσεις και των δύο στη «Θ»