Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μεγάλη
αλλά ηττα
από ΟΦΗ για
Kapdlo κάκη
L,00 ευρω|
nepl0δος Β.-Αριθμός φύλλου 859
Νεότερη κεραμική της
ΗΠερου από τη συλλογή
Προς ένα φΠΟ | | του Φώτη Ραπακούση στο
pheniane ai " TSI| Μουσείο Αρτας μέχρι
Ποιητή».
31 Οκτωβρίου
ούνα σε άλλα Ποτάμια κι ακτές.
ena de ούδιές |
Ρητή και κατηγορηματική διαβεβαίωση από τον υπουργό Παιδείας
Κώστα Γαβρόγλου στην ανοχή Σύγκλητο του ΤΕΙ ΗΠερου
aruiBeov
Στην Άρτα
Αν δέ μου ,δινες τήν noinon,
δικά μου / Ενώ τώρα ευτύχησα
έρημόςμου nao.it, nep.βόλα μου
Αφησε a 0
Ρητός και κατηγο ημα κό er άτη παραμον του την Ττα λογ γός poi ας.
Τα Μουσεία της
Ηπείρου
(δια)δικτυώνονται
ΜΤΜαν
και λλων τμημάτων
στην ιεωΠον! 2(onn
ναγίνεται κι αυτή η συ ήτηση που σημαινει και πρόσθετα τμηματα ..
σεΑ 10-11
Εμαστε Ευρώπη και το αποδειξαμε
ΙΤιμή στον Αρη Βελου 16τη από ΛΑΕ στη Μεσούντα
ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΡΚΑ
"Αποκαλύφθηκε κατοικία
της ΝικόΠΟλης σει..
Αφτνγκ Περιφέρειας στο
εθνικό οδικό δκτυο σε
Η επόμενη μέρα
Δύο ΗΠειρώτες στο
κύκλωμα φαρμάκων σει.
Byanaue aor ροΠρόοωηους αυτούς που μας Enendav για την ανεδρίαση. Η Αρτα an έδειξε ότι μΠΟρούν να yfvo ται απατητικές διαδικαοιες
uunnov euponakav Προδαγραφών και σε μικρές Πόλεις σεΑ. 1415
Νεκτάριος
En. Γιαννάκος
Νευρολόγος
Πτυχιούχος Α
ικανΟΠΟητκή χαρακτηρίζει την αυμμετοχη στις εοακουματικές
εκλογές της Αρτας Ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Δημήτρης Σκανδάηης
ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
Ειδικευθείς στη Σουηδία.
Με ανανεωμένη την οργάνωση στη
Unlversity Hospital
(κάθετο, enl
μάκη για τεσσερις αναμετρήσεις
ga na one taro
TArao
ΚΕΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ
mal com
Οι νικητές για συμβούλιο ΝΟΔΕ και συνέδρους σεΑΑ