Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:

Recognized text:
ª³¨º¦¨
Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
¦Ã¤¹Æ¹º¸
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

¨º¦¨

¦°Ä°ªº¶Ë¸
27.04.2018
ª°vv°ÆÃ
28.04.2018

„Η
Ο ΑΠΟΗΧΟΣ

«ΜΑΣΟΥΤΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Îôï÷ 21ï
°ò. ¼àììïù 4963
ΤΩΝΝ.ΕΞΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΘΑΚΗ
ºöäéëÞ÷: 2974

¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª
º°v°¤°ª
~ĒċčĕČ
†ĂǙĂčċĕČ:
«`ýíáé
Κατεβαίνει
στην Αθήνα
ÆéíÜ:
€ 1,00

ê. môáèúêçó íá
ηäõíáôĀí
μεγάληïελληνική
ûñ÷åôáé òôçí
eáâúëá ùó íôýαλυσίδα
και εξαγοράζει
ëåñ ôïõ
n\l; eáé íá ûñ÷åôáé
την
«Προμηθευτική»
Σελ. 9
åäĄ òôïí ôĀðï ôïõ åãêëüƾá ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ôïó êáé
íá ƾáó
ëûåé áõôú ôá
«Αν
τελικά
μπούνε
ðñúãƾáôá;»
// vúüüĔĄĀČ
και
τα πλευρικά
διόδια,
„úĉĉēČ:
«
uíá
áòèåíïπόσα χρήματα
öĀñï
åýíáé òáí
êïéíùíéêĀ
θα
πληρώνει
ο πολίτης
áíôúëëáãƾá
ýäéïπια;»
ƾå ûñãï
και
ο τουρίστας
Σελ. 6
ðïõ èá äĄòåé æùü êáé ðíïü

Ο ΜΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
òôçí
Āëç ðåñéï÷ü;»
Σελ. 4

^ejoldǀnbm

ĂċúĆ ĈĂ üþĊǙúĆĈĖ
ăĔČ ďĊþüēčþČ»

απόκτηση των
ατιωτικό αναΓκουριώτη. Η
για τον οποίον
ν, εάν οι ΗΠΑ
υο παλιά αντισε στον Alpha

`ñãáòôüñé & éáôñïôå÷íïëïãéêĀó åîïðëéòƾĀó 8 åê.
ΚΑΒΑΛΑ
BC:ôçó äéïýêçòçó
åõñĄ òôï 
ôñéåôûó
ðëúíï
€.
€ĈĎÿēĄúČ:
«ná ðï-Σελ. 9

Ā òôçñýêáé áðïí äõíáôú
káñïõòéné ýĎĆú-

ΛΑΣ

ƾïõ
čúĆĂę òôï
ĄēĆĀ ôïõ
ĎċĀ ôïõ

ëéôéêú ðáé÷íýäéá ûðíéîáí
„ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΚΟΝΗΣ
òôá ÷ñûç ôïí j`e
êáé ôïõó
«EýíáéΣελ.
čĚĐĀ
äáíåéïëüðôåó ôïõ!»
11íá ðûöôåé
êáíåýó òå ûíá ôûôïéï
Με
δύο λεωφορεία
āĀċúĎĊę, Āðùó ôçí
„ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ
στις
Σέρρες Σελ. 21vĂĈüĊúďĖú ôïõ „úΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΔ čĊĈüĈĆĂăĈĚ» Σελ. 13
ƒĊĂċčĂăē úĉĈčþĄĔċǙúčú
ƿéáâúòôå ðïéïé þćþĄĔüĀċúĆ òå hjƿ` êáé ƿçƾïôéêûó jñãáíĄòåéó Σελ. 8

16.05.2018
17.05.2018
Îôï÷ 21ο
21ï
Έτος
°ò. Φύλλου
¼àììïù 4976
4975
Αρ.
ºöäéëÞ÷: 2974
Κωδικός:

ÆéíÜ: € 1,00
Τιμή:

«^ldpjm»
nj kjdjmΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
gkjl`d h\ \kjnl`r`d
nb qǀljc`nbmb
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
nǀh
h`ǀh
ƿdjƿdǀh – nd f``d
mnbυποδομής
«h`» j klj`ƿljm
Ο ΤΑΡ
θα χρηματοδοτήσει
τα έργα
στα Τενάγηnbm
των «`^h\nd\
Φιλίππων
\`»τιςu„ƒ†‡ƒƒ†
u‡Ǜƒˆǚ{†
και περιμένειjƿjm
επίσημα
προτάσεις και τις
επικαιροποιημένες μελέτες

«ƒĂ
āþĒĊĈĚĆ
«Ο āþċǙĈĖ
ΤΑΡ ήταν
πάντα
ανοιχτός
ęčĂ ĉĊĔĉþĂστο
Ćúδιάλογο
ǙĉĈĎĆ
μεċčúāǙĈĖ
την τοπική
κοινωνία»
ĈĂ
ýĂĈýĖĒĆ
þăþĖ!»
«
Μ

O ΤΑΡ προτίθεται να συγχρηματοδοτήσει επιλεγμένα έργα υποδοπαλάκι
τείνουν
να που
γίνουν
οι ευθύνες
γιαμετοτους
ποιος
επέλεξε
μής στην
περιοχή.
Έργα
έχουν
συζητηθεί
αρμόδιους
και
ποιος
επιμένει
στην
χωροθέτηση
των
διοδίων
που της
θα
φορείς και θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής,
κατασκευαστούν
στα
Άσπρα
Χώματα!
Οι
κυβερνητικοί
βουεπιχειρηματικότητας, και της αγροτικής οικονομίας στα Τενάγη των
λευτές της Το
Καβάλας
έριχναν
την ευθύνη
βουλιμία του
ΤΑΙΠΕΔ
Φιλίππων.
Πρόγραμμα
Κοινωνικών
και «στην
Περιβαλλοντικών
Επενδύσεκαι
της
Εγνατία
Α.Ε»
ενώ
η
ηγεσία
της
Εγνατία
Α.Ε
πρώτα
έριξε
ων που ο ΤΑΡ πραγματοποιεί προς όφελος των κοινοτήτων καθ’ όλοτην
το
ευθύνητης
στους
θεσμούς
έπειταδράσεις
στο ΤΑΙΠΕΔ,
νίπτοντας
τας χείρας
μήκος
όδευσης
του και
αγωγού,
και έργα
που συμφωνούνται
της προέρχονται
και δηλώνοντας
πωςτοπικές
δεν μπορεί
να κάνει
τίποτα για να
και
από τις
κοινότητες
, σε συνεργασία
με αλλάξει
αυτές»,
έστω
η
χωροθέτηση!
Αυτά
υποστήριξε
μιλώντας
στον
Alpha
Radioότι
o
δήλωσε χθες η διευθύντρια του ΤΑΡ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας
Απόστολος
Αντωνούδης,
πρόεδρος
της
“Εγνατία
Οδός
Α.Ε”
συμπληγια την τελική όδευση η Κοινοπραξία έλαβε υπόψη της τις αγωνίες της
ρώνοντας
πως «δραματοποιούμε
τα πράγματα,
αν λειτουργήσει
αυτός
τοπικής
κοινωνίας
και πως είναι ανάγκη
τα 11 εναπομείναντα
χιλιόμεο
σταθμός,
δεν
θα
λειτουργήσει
παρά
για
λίγους
μήνες!»
Σελ.
7
τρα της όδευσης του αγωγού να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σελ. 4

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
„ ΕΝ.Κ.ΚΑ.:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Η
δήμαρχος
προχώρησε
ΓΙΑ ΤΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΟΕΚ
σε
μυστικές
συμφωνίες

με τον Σταθάκη, εν αγνοία
του Δημοτικού Συμβουλί„ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ «ΣΑΛΤΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ου» Σελ. 6 eëéíéêü, \éƾïäõíáƾéêĀ
këüñçó jãêïëïãéêü

ùºÃÁû¹º¸ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
¶¼¸»¶Ä¹¢° ΤΗΣ
Ƹª ΚΑΒΑΛΑΣ
º°v°¤°ª
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ƶưÄƸ
ΠΕΜΠΤΗ

„ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ

„ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ: ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΚΑΝΕΙΣ!
 ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
κατά των διοδίων απέτρεψαν χθες
την έναρξη των εργασιών – Κάλεσμα
Τσουρουκίδη σε Μπόνο να στηρίξει
με την παρουσία του την χθεσινή νέα
ëýãïé
ðåñéòòĀôåñïé
áðĀ 2.000 ăúûúĄĂĝčþČ
†ĎĆĔĆčþĎćĀ: «]ëûðù åðĄκινητοποίησηwòùó
– Για
κρεσέντο
λαϊκισμού
òõãêåíôñĄèçêáí
÷èåó òôçí ĉĄúčþĖú yĄþĎāþĊĖúČ ƾå ôï òāíèçäõíåó áíáêáôáôúîåéó òôç
κάνει
λόγο
ο
γραμματέας
ƾá «ęĐĂ ēĄĄú ýĂęýĂú ċčĀĆ ~úûēĄú». Σελ. 6
gûòç \íáôïëü» Σελ. 10
της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ Σελ. 7

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

„ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ:26-27-28
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
18

ΣΑΒΒΑΤΟΥ
19 ΜΑΪΟΥ
Μπριζόλα&χοιρινή
λαιμού
3,99 € / κιλό
Σουβλάκι χοιρινό 5,95 € / κιλό
Μπριζόλα χοιρινή λαιμού 3,99 € / κιλό
Μπιφτέκι 5,95 € / κιλό
Κοτόπουλο
ολόκληρο 1,99 € / κιλό
Σουτζουκάκι 5,95 € / κιλό
Κιμάς
βόειο νεαρό
ζώο5,95
6,45
/ κιλό
Λουκάνικο
καπνιστό
€ /€κιλό

Σπάλα λαιμός ποντίκι
Το
κατάστημα
Ηπείρου
θα είναι
κλειστό
Α.Ο.
βόειοΒενιζέλου
νεαρό&ζώο
7,95
€ / κιλό
môïí
eïñõäáëëĀ
λόγω ανακαίνισης
από 1 έως 10 Μαΐου. Η εμπιστοσύΠαρθένο
Κρήτης
5 Lit.
19,90 €
νη σας μαςελαιόλαδο
παρακινεί να γίνουμε
ακόμα
καλύτεροι!

ƾå ôïí jp
dåñúðåôñáó Σελ. 21
Σας ευχαριστούμε!

uíáñîç åããñáöĄí èåñéíĄí ôƾçƾúôùí: 2 €úĘĈĎ 2018 // uíáñîç ƾáèçƾúôùí èåñéíĄí ôƾçƾúôùí: 21 }ĈĎĆĖĈĎ 2018