Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 17.05.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6036
Με στόχο να ε
αθαουστεί ο μεγαλύτερος όγ ος
11λήρώνονται 5.000 εφάπαξ εντός Μαΐου
Ποιος είναι ο στQατηγικός σχεδιασμός
Πως ανοιγει 0000μος για την επέκταση της Αττικής Οδού
Με τη σύσταση επιτροπής που θα μελετήσει τα τεχνι- Ι Μ α σ ο ν τ η ς :
κά και ρυθμιστικά ζητήματα ανοίγει ο δρόμος για την Μέσω «Προμηθεπέκταση επτά συμβάσεων παραχώρησης οδικών αξόνων, μεταξύ των οποίων και η Αττική Οδός
Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός
ευτικης» η καθοδος στην Αττική
Στην εξαγ0Qά της 1100μηθευτικής ποιχουά η Μασούτης
σύμφωνα με πλη0)φορίες.
ΣήμεQa, η εται!εία Διαμαντής
Μασούτης, διαθέτει ένα μεγάλο
ΣπίοτΗδη, με από4αση του υπουργού Υποδομών, Χρήστου
ζη συγκροτηθηκε η επιτροπη η οποια θα αναλάβει να μελετήσει τοσο τα νεα εργα που μπορουν να εκτελεστουν (π.χ. η
επέκταση της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα-ΚαΧΧαβιά),
όσο χαι να προτείνει μέτρα ώστε να καλυφθούν οι απαι
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν επεκταθούν οι συμβάσεις παράχώρησης επτά οδιχών αξόνων
χτυΉαταστημάτων στη ΒάρΣτους θεσμούς τα deals
μεταξύ ΔΕΠΑ, Eni και Shell
εια Ελλάδα χαι σημαντική θέση
στο χωρο του λιανικου εμπορίου, ενώ σε πανελλαδικό
τή- επίπεδο βρίσκεται ανάμεσ
στις μεγαλύτερές αλυσίδες
Με 272 καταστήματα, 250
τα χονδουχής Cash & Carry, χαι
ένα κέντρο αποθή ευσης
Χαλύπτει γειογοαφιχά όλες τις
πεQ1φέρειες της Μακεδονίας,
της ΘQάκης, της Θεσσαλίας,
ICAP: Στις 7 Ιουνίου
το 40 Human
Capital Summit
Ηπείαυ,
Εύβοια, την Αιτωλοακα(Νανία
και τα νησιά Θάσο, Λήμνο,
Λέσβο και Χίο.
Στα 207 εχατ. ευρώ ανέρχεται το συνολιχό ύψος των
deals της ΔΕΠΑ για την αγοραπωλησία τον μερι
της στις θυγατρικές της Εταιρίες Παροχής χαι Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και Αττιχής
Απασχολεί πεQ1σσότεοους από
6.700 ε07o!ζόμενους.
Σύμ4ονα με τον ισολογισμό
Γνωρίζοντας ότι η Κοινοτικότητα είναι σημαντικά
κής εξελιξης και αριστείας,
Τομέα People Solu
δρίου μας για την ελληνική
γικός συνδυασμός του κεντ ματία τραγουδίστρια Ότε
ε χαταλύτη τη μουLove
20uqu)να με πληροφορίες , ο υπουργός Περιβάλλον
τος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκής αναμένεται να
αναγγείλει σήμερα στους θεσμούς την υπογρα°γή της
συμ4υνιας για την αποχωρηση τη
πιχείρησης από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσ
σαλίας (Zenie) με την τώληση του 51% στην ιταλική
Eni, η
ζυντ, έναντι 57 εκατ. ευρώ
εχατ.
ευο) εναντι
ΕΧατ. το 2015, () τ5άρος τ
2016 διαμ00p60ηκε στα 800
εκατ., ενώ το 2015
ράς Caroline
ICAP Group, επικεντρώνει σική, θα χαρίσουν στους
Από την πλευρά της η 11Q0μηθ
ευτική Τροφίμων διαθέ
πι- συμμετεγοντες μια
οργανισμών που ενισχύουν
αυτήν την κουλτούρα, σύμ pσχετική ανακοινωση,Καινοτομία του Συνε
ρία βιωματικής μάθησης
αναφέρεται στην ανακοίνωματα, ενα κατ
απασχολεί
αλλήλους ενώ συνε γάζετ
με 300 και πλέον πο)μηθευτ