Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

21oC, 12.00

23oC, 8.00 μ.μ.

19oC - Υγρασία 71%-90% - Άνεμοι: NΔ 2 - Α 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:12 - Δύση ηλίου: 20:30

€0.80

Ôùí öñïíßìùí ôá ðáéäéÜ

Η Κέρκυρα παρά τη δημοσιονομική συγκυρία, το Μνημόνιο και τα μέτρα που σέρνει,
διάγει περίοδο παχέων αγελάδων. Πρόλαβε από το καλοκαίρι του ‘12 ακόμα, να αποκαταστήσει αυξητικούς ρυθμούς στις αφίξεις τουριστών, και τους διατηρεί αυξανόμενους έως σήμερα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μάλιστα, οδηγείται από το ένα ρεκόρ αφίξεων στο άλλο, από το αεροδρόμιο, κι ανάμεσα σ’ αυτά σημείωσε κι ένα ρεκόρ προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων και έτσι μεγάλης άφιξης ημερησίων επισκεπτών. Η γενικότερη συγκυρία την οφέλησε και εξακολουθεί να το κάνει εξαιρετικά. 3 >>

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4648

Ο Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Óå êïììÜôéá èá äïèåß ôï ëéìÜíé
«Ìå ôç äéáäéêáóßá
ôùí ðáñá÷ùñÞóåùí äñáóôçñéïôÞôùí ðñï÷ùñåß ç áîéïðïßçóç ôùí ëéìáíéþí. ÊáèïñéóôéêÞ ç óõìâïëÞ ôïõò
óôçí áíÜðôõîç ôçò
÷þñáò».
ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Την κυβερνητική πρόθεση για την τμηματική και κατά περίπτωση, παραχώρηση των περιφερειακών λιμανιών σε ιδιώτες επενδυτές, επανέλαβε για μια ακόμα φορά
την Τετάρτη, ο υπουργός Ναυτιλίας,
Π. Κουρουμπλής, από του βήματος
συνεδρίου για τις υποδομές και τις
μεταφορές. «Η Ελλάδα κινείται σε
μια νέα πραγματικότητα. Αναβαθμίζει το ρόλο της μέσα από τους λιμένες, η αξιοποίηση των οποίων στο εξής θα γίνεται με τη διαδικασία της
παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή συνδυασμένων λιμενικών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης
Κουρουμπλής, κατά την εναρκτήρια
ομιλία του στο 2ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών.

ΝΑΞΟΣ. Στο συμβολικό κλείσιμο του λιμανιού της Νάξου προχώρησαν την Τετάρτη από νωρίς το πρωί οι σύλλογοι ενοικιαζόμενων μοτοσικλετών και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων επαρχείου Νάξου, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνες) και την απαγόρευση εκμίσθωσης οχημάτων
σε παραθεριστές από κάποιες χώρες εκτός Ε.Ε. Σελίδα 4 >>

ÓõóôÞíåôáé
ðéëïôéêÜ óôçí
ÊÝñêõñá ïìÜäá
áëëçëïâïÞèåéáò
êáñêéíïðáèþí 4 >>

ÈÝìá çìåñþí ç
ìåôåãêáôÜóôáóç
ôïõ ÏÊÁÍÁ
áðü ôï ðáëéü
Øõ÷éáôñåßï 3 >>

Óôçí ÊåñêõñáúêÞ
ÐéíáêïèÞêç
ç Ýêèåóç
«Áðßèáíåò
Ðéèáíüôçôåò 2» 11 >>

Σελίδα 5>>

Ôï ðñüãñáììá & ïé åéóçãçôÝò ôïõ óõíåäñßïõ ôçò ÍÄ ãéá ôçí ÊÝñêõñá 7 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα