Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
εταΥραφές σε πρώτο πλάνο
Τετάρτη 16
Μαϊου 2018
Φύλλου 6098
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΣΟΥΝ ΠΟΛΑΜ INKA EREZA
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
από Σκουρλέτη
την Πόλωση qepeta να επιδιώκει ο
τυν μειαλυν εκλογικων nepl pepetot0ησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΠρέΒεζα με
ομιλητή τον υπουργό Εου τερικών
Πάνο Σκουρλέτη
ους Δημάρχους
Mla ouvavenon nou δεν ειχε alΔευτέρα. με m συμμ eoxn των
Δημάρχων της ΗΠειρου. pet ano
Πρόσκληση
Γιάννη Λώλου και του Προεδρου του
σης Αστικών Στερεών AnoBAneuv
Δημάρχου Νικολάου Σκουφά.
ΣΕΛ. 5
ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
Ενας υΠάλληλος του Δημου luavvttuv και ένας αλλοδαη0g, aasavKng καταγωγής Βρισκονται κατηγορουμενοι γι
toap pom o nt Κές tou umn etg. Hunosadet pa 2012-2014 o ose naru nela ovna kathy
μένα σεις διοικητικες του unnpeabg. H uno8ean anoaAganKL σεις αρκές tng 8ητειας του Θωμά Μηέγια και ntpe
Να διόδια
στην Εγνατία Οδό
Awou ο δρόμος για τη δημιουργια
22 veuw πλευρικών στοαμυν διοδιυν και ενός μετυικο στην
Eyvatla Odo. Οι μέχρι στημής
αοφάσε ς αφορούν κυρίως το
ανατολικό up tg Eyvatlag, ενώ
ένας πλευρικός στααμος 8a εγκατα.
οοος για tang ουργια
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΝΝΕΝΑ
«Νοιάζομαι
και δρυ»
2.500 ευρώ στο Πανεπιστήμιο
loorvfvwvYa tn &οργάνωση
ouveδρίου συν ΑστυΠάλαια
Το εκηαδευτικό πρόγραμμα
zqudi και Δρων ειναι μια ολοκληρωμενη εκπαιδευτικη δράση. εγκεκρψται υπό to Υενικό συντονισμό του
Δεσμός και του Ιδροματος ΛαμπράΣυςήτηση για Κλεισθένη
και φιλόδημο
στημονικό και ερευνητικό ενΟΦ1
πό τον Yououyo NaumWag και
Nnmur1κής Πολιτικής n xoptYnan
nooo 2,500 ευρώ. στο Πανεπιστημιο
Ιωαννινων Yo m διοργάνωση του
lou Er|οτημονικο Συνεδρου στο
tous pants στα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ
του κονο νικοο συνόλου και να τους
ω8ησει να αναλάβουν εαελοντικές
δράσεις οι onoleg 8a σιμΒαλουν
στην άμβλυνση τους.
ZEA. 4
ΣΕΛ. 2