Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27045
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Εκτιμησεις ΔΝ 1 :
Μείωση ανεργίας
και ποην μικρη
«Πανωνει» κοκκινα στεναστικα
οανεια η ΕΚΤ
αυζηση αναπτυζης
να επιταχύνουν τη διαδικασία μ
ν δημοσιονομική πο!εία της Ελλάδας καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα
αποτελέσματα της έκθεσης για τις οικο
ομικές προοπτικές της EuQώπης (Reώντας
αυτα, ο SSM
ος από τα αποοπουι
των τραπε
ημοσιότ
εση παρουσίασ
ρωπαϊκού Τομέα του ΔΝΤ
12-18 μήνες να ανατρέψουν τα αρομένα. Τα αποτ
αν και αποτ
σαν θ
ουν ωστόσο στο μέλλον κινήσεις
Σε αναμονη Υια την
στωτικών ιδρυ
Η λύση αυτή η οποία θα μπορούσε να
εφαρμοστεί υπό αυστηρές προϋποθέ
ανακοινωση
ύση που προβλέπει το «σπάσιμο»
Παρά ταύτα, στο μικροσκόπιο του SSM
l, συμφωνα με την ιοια πηγή, οτων ΧΟΧΧΙνων στεγαστικων οανειων σε
δύο τμήματα προωθεί ο Μηχανισμός της
Ευ!ωπαϊκής Κεντ!ικής TQάπεζας που ε
των οιοιχησεων των τραπε
όανειου κατα
μεσοιρο εσυων
μέτρων ελάφρυνσης
του χρεους
óς τράπεζες (SSM). Σύμφωνα
τητες. Ο SSM α
με ενημέρωση που έγινε στους δημοσιογράφους από πηγ
λήπτη. Οι τράπεζες από την πλευρά
δεν θα επιτρέπεται στην πορεία να προ
να αποφανθεί για την καταλληλότητα των
στελεχων αυτον που συμμετέχουν στη
ηρετείται μειωνοντας ισοποσα
οιοικηση (το λεγό
κός β!αχίονας της ΕΚΤ θεορεί ότι ο δια
χω!ισμός των μη εξυπηρετούμενων στε
ήτημα
η από
που μένει πα
γου)μένο. Από
για τα μετρά περάιτερα) ελάφουνσης του
γαστιχών δανείων σε δύ
ώστε ο δανειολή
το ένα τμήμα της οφειλής του με πα!αλυποχρεωμενοι να ειναι συνεπεις στις
στα που έχ
λής του SSM Daniel
να εξυπη!ετ
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλ
οπτικό Μ
«παγωμα» του υπολοιπου τμήμα
αποτελεί μία λύση συμφέρουσα τόσο
ξέλλες. Παράλληλα, παρατήρησε ότι γίεξυπηρέτηση του δανείου
για τους καταναλωτές
διες τις τράπεζες
παντα
ται όλο και πιο σαφές πως η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα δεν
προϋποθέτει και τη χρηματ
την πλευρά του Ταμείου
ια Λυση,
πηγή, θα Bone,μφωνα πάντ
επιστρο
φη στην κανοΕΟοτηθείς για το ζήτημα ΤΑΑ
Ευκ. Τσακαλώτος: «Η φορολογία δεν είναι
SZ: «Από την πίσω
Δεν θα υπάρξουν άλλες Πιστώσεις από τον ΕΜΣ
1 ο χαλοκαίρι, η Ελλάδα θέλει να
σταθεί ξανά στα πόδια της. Μιλώντας
στην εφημερίδα FAZ ο Ελληνας υπουρ
γός Οικον ομιχών, Ευκλείδης Τσακαλώ.
τος, υπόσχεται ότι η χώQα δεν θα χ!εια
γραμμα. Στη
εποπτεία αυτή θα είναι ενδεχομένως πε
τωση της Ελλάδας
προετοιμαζεται
άθε χρόνο η Ελλάδα μέχρι το 2022
Ζητούμενο η χρηματοδότηση
ομερής. Μόλις δείξου
πόσο αξιόπιστοι είμαστε
α λόγος για
εργαλεία που απαιτούνται, αλλά μόνο για
ευρωομοηογων
Αναφερόμενος στο μαξιλάρι ασφαλεί
στει επιπλεον πιστωσεις
«Ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα προσαρμογής τον Αύγουστο και δεν σκοπεύι χώρες της Ευ!ωζώνης θα πρέπει
στο μέλλον να συνενώσουν τα εθνικά
ουμε να ζητήσουμε μια προληπτική γραμμή
Βρέθηκε η πιο αχόρταγη μαύρη
τρυπα στο συμπαν
στηρ 15ης
πια άλλες πιστώσεις
στην Ελλάδα από τον ΕΜΣ» δηλώνει με
ι η Ευρωπαϊκή Επιτροαυτό δεν ισοδυναμει με μια κοινη ευθύνη για χρέη. Οι
πρόκειται για «ευρωομόλογα από την πιZeitung έγγ!αφο της EuQωπαϊκής Επι
σαφήνεια ο υπουργός Οικονομικών Ευ
σε εχτενη συνεντευστρονόμοι στην Αυστ!αλία ανακάλνυ, αν την ταχύτέρα αναπτυσσόμενη μαυQη
τ!υπα στο συμπαν, ένα αχώρταγο τέρας που «καταβροχθίζει» μάζα ισοδύναμη με τον
ξη στην γερμανική εφημερίδα Frankfu
ο μας κάθε
Ο Ελληνας υπουργός παραδέχεται ότι
«θα υπάρξει μια μορφή επιτήρησης, όπως
Οι ερευνητές «κοίταξαν» πολύ πίσω στο χρόνο, πάνω από 12 δισεκατομμύρια έτη φωτος, στις απαρχές του σύμπαντος, όταν η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα είχε ή
έλειο την εφημερίδα
υπάρχει χαι σε κάθε α^κη χωρα με πο
δη μέγεθος όσο περίπου 2 δισεκατομμυρια η εγε Η ταχ τητα με αυσής

Τελευταία νέα από την εφημερίδα