Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
σελ ~ 16

11 Αγώνας
Αγάπης
στην Κοζάνη
- Παλαίμαχοι
Κοζάνης vs
Παλαίμαχοι ΑΕΚ

Με ελλείψεις
σε μέσα και
προσωπικό ξεκινάει
η νέα αντιπυρική
περίοδος

σελ ~ 9

Πρωινός

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

λόγος

6750

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

σελ ~ 3

σελ ~ 7

Πολλά τα οφέλη από
το Μνημόνιο Συνεργασίας
του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο
Χημικής Τεχνολογίας Πεκίνου

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Κωδ. 1907

Ξεκίνησαν και
ολοκληρώνονται
την 31η Μαΐου
οι αιτήσεις
εγγραφής
και δήλωση
προτίμησης για
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ος

Τοπική μονάδα
υγείας και σε Κοζάνη
με τρεις γιατρούς
για 60.000 ασθενείς
- Φεύγουν οι γιατροί
από Μαυροδέντρι
- Ποντοκώμη, Καπνοχώρι,
Μικρόκαστρο

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

6

Έτος ίδρυσης

1990

Ο περιφερειάρχης φέρνει στη
δημοσιότητα το διαβιβαστικό
της απαλλοτρίωσης της Ακρινής
χωρίς να έχει το σχέδιο νόμου!!!
σελ ~ 3

σελ ~ 16

H«Μήδεια»
του Μπόστ
από φοιτητές
του ΤΕΙ
Δυτικής
Μακεδονίας

Ο ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Οι "παγίδες" του
ασφαλιστικού - Πότε να
βγείτε στη σύνταξη

Οι «Μηχανικοί
χωρίς σύνορα»
στο ενεργειακό
λεκανοπέδιο

σελ ~ 5

σελ ~ 5

σελ ~ 16

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ
ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέατρο, συναυλίες
και αθλητικές δράσεις
στο πλούσιο πρόγραμμα
των "Λασσανείων 2018"
σελ ~ 8