Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2018 Ι ΕΤΟΣ 180 1 ΦΥΛΛΟ 4209 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Οικοπεδική έκταση 22 στρεμμάτων, υπάρχει, ως γνωστόν, στην περιοχή
Αγίου Θαλλελαίου. Που ανήκει στον ΟΑΕΔ. Την παραχώρηση της εν λόγω
εκτάσεως, ομόφωνα αποφάσισε, προ ημερών, η Επιτροπή Διαβουλεύσεως
Του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, να ζητήσει από Τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να κατασκευαστεί εκεί
Το νέο σύγχρονο (και λειτουργικότερο) Γενικό Λύκειο Νάξου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ.
13" ntpip(ρειακό Συνέδριο
Νότιο Αχαίο:
Πιθανές αλλαγές σης ημερομηνίες
του αναπτυξιακού συνεδρίου: 46
στη Νάξο και 566 στη Σύρο
σελ.7
TON ToUIoU.
Με πολλές αποχές και μεγάλη ένταση
η συνεδρίαση Του περιφερειακ
συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ΣΕΛ 5
Το νέο Λύκειο Νάξου
Το Ειδικό Σχολείο θα φύγει από τα "κοντέινερ" και θα μεταφερθεί στο 2ο Γυμνάσιο
Το 2ο Γυμνάσιο θα μεταφερθεί στο Λύκειο (πλησίον του Νοσοκομείου. ΣΕΛΙΔΑ 8,9
ε Μυκονο και Naco
κατεβαίνουν οι «γουρούνες»
και κλείνουν τα λιμάνια chill
Τα πρόστιμα και τα λουκέτα
σε επιχειρήσεις σε Σαντορίνη,
Μύκονο και Νάξο και η
απαντηση για τα χρυσα
αυγά της Μυκόνου ΣΕΛ 11
--Nal, Πώς έχει η με αρ. 1/2018 (θε κή) απόφαση
της: «Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε
υπ' όψη, την εισήγηση του Προέδρου, ς Προτάσεις
και τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής και των
Δημοτών, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ως Προς το αίτημα του Δήμου Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων στον Ο.Α.Ε.Δ. για Παραχώρηση
ακινήτου, με σκοπό την ανέγερση νέου Γενικού Λυκει
ου Νάξου και αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή
Αγίου Θαλλελαίου της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
^ r..
Εφαρμογή Android κινητών για Προστασία Κινητής Περιουσίας
Αφήνοντας ένα παλαιό κινητό
στο αυτοκίνητο, στη μηχανή
| 010
16,17,18/5/2018 (CAR ALARM)
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ !! !
στο σκαφος,
Ν ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ INTERNET !!! Σε περίπτωση κλοπής αυτόματη συνεχής ενημέρωση της
www.autosyscon.com/apps.html
θέσης του οχήματος στο κινητό σας ! www.smartsystemsase.com

Τελευταία νέα από την εφημερίδα