Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t18pv ής-ΝκόλαοςΚαραθάνος 1951-1974 ιδιοκτήροα-Ε δότρ α Σ mptionL Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2018
Περίοδος Β (1974)"
Ap.9ύλλο 6880-11.630050€
Το μήνυμα της φεπνής Παγκόσμιας Ημέρας Ορθοδοτικής
«Ο κόσμος ενώνεται όταν ο άνθρωποι χαμογελούν»
Η καλή ορθοδοντική υγεία
αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα
της συνολικότερης υγείας του ατόμου
Ο Δραμνός, Ειδικός Ορθοδοντικός,κ Χαράλαμπος
Π. Χαραλαμπίδης μιλάει στον «Ν.Τ.»
Τον ΣΕΡΓ Δράμας
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Οι Δραμηοί Σταυριανίδης
Εύδης
ομάδα Αναρρίχησης
Συνελήφθη 48χρονος
ς σε μαγαξί
Έωςης 31 Μαϊου
Νέες ομάδες προσφύγων στην πόλη της Δράμας;
Εγγραφές
μας παρέπεμψε στο Υπ.
|τσαντάκια
Δράμας
Μεταναστευτικής ΠολΙΤικής, από εκεί
en |στην Αστυνομία καιαπό εκεί στο πουθενά!lwa0EE
le p ική η γραφήςδη
ημεδαπός
φές στην ηλεκτροκαααΛση http://eegΗ μπάλα έχει χαθεί και η κυβέρνηση μάλλον αυτοσχεδιάζει
διότ, λίΥη ώρα νωρίτερα, eone σε κο.
τάστημα στη Δράμα, όπου εκμεταλλευό.
θητών/τριών ή α ενήλκοίες μοητές/τρες
NEA6ξαροη φαίνεται να βρίσκεται το
προσφυγκό Οητημα στη χώρα. Χαροείναι ότι, ακόμα και η ίδια η
κυβέρνηση, αποδέχεται τη δισκολα της κο.
τάστασης, χώρίς όμως να μπορεί να κάνει τί
ΕΝΑΛ Δράμας για το σχλιό έτος 2018που περιείχε δάφορα έγγραφα, ένα α1 Υάρι Yunλιά ηλίου και κλειδιά οι ίας. Στο
πλαουο των ερευνών βρέθηκε η αφαιρεθείσα τσάντα με όλο το περιεχόμενό της,
Προχωρ τελικά
ο αγωγός ΤΑΡ στην Καβ λα
ασύλου:-θα περάσουμε δύσκολες στημές
ροών, τόσο το Υπ. Merava.
ενώ την α τίστοχη περοδο του 2017 είχαν περάσαμ
466 άτομα. Μόνο τον Απρλιο του 2018 πέρασαν
απότον ΕΑρο 2.900 άτομα!11
στε τι
ς Πολιτικής όσο και τα συναρμ δα Υπουρ e a
οι ροές έχουν αυξηθεί σημαντικά το 2018. Τους 3πρώτους μήνες του 201 8πέρασαν απότον Έβρο 2.170άτομα,
σύ0KE η μετοδύ του Υπουργού Πεαβάλλο
τος κα Evépe.ας Γιώργου Σταθάκη, του ΑΝα τα απαραητα στοιχεία, έως τις
31 Matu, στις 2 το μεσημ6p4, ενώ για την d
ο στην εφαρμογή eeggrate, είνα α
Εσωκομματικές εκλογές Νέας Δημοκρατίας
ρίση μπλ Μ το υ ικό mai πμόν: Ποιοι εκλεγονται στις Δημοτικες λου, της mpua opor αςμας
Τοπικές Οργανώσεις
σε όλο το Νομό Δράμας
ep6κης αρμόδιου για την nepupepaon
τηςΔημάρχυΚφάλας Δήμητρας Τσουπογραφεί, εντός δύο 45οάδων
τα σταχεία α αβώς ατος εμφανίζοντα στον
του πα e or can pumu u
μακ nou eu oivp pa του
έργου ύδρευσης για την Τεραχή της Kapa
λας,δίνοντας λύση σεένα βλημα ΠΟυανveni χρόνα 15.000 κάτοοι της
Ολα τα πΒα που συνοδεύονται από
το xeE10 μας φύλλο, παρουσ dAHMTO ΔΟΕΑΤΟΥ
τους σταυρούς που έχουν λάβα, Μέλη: Γιαννάκη Ανατολή
ΔΗΜΤΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ταμε aum τη δήλωση μπορί να εΑΕΧΟί με|τόσο στη ΝΟΔΕΔράας όσο καιστη Δβάση το αρχαο άλλον umpeaOV (άρθρο 8 μοτική Τοπική Οργάνωση (ΑΗΜΤΟ) του
παρ. 4 Ν.1599/1986).
Kqu η a,ίδης Ευάγγελος
andou Σωτηρία
Δήμου Δράμας. Στο σημερινό φύλλο δ
ι Μουλάκης Σταύρος
προβλήματα λει4ubploc στην ΤΕραχή των
ογητικό στο Σχολείο στο οοίο τελικά θα
pom σα ο μαθητής, ώστε να ολοκληρωθεί η
λυτικότερ
έτσι όπως στάλακον από τη Ναμαρχιακή
α τα αποτελέσματα ara ava,
Πα ούλης θεόφιλος
onda θα αμμετέχουν
AHMTO K. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ρος: Γαλόπουλος Συμεών.
piel avopdo (ενδεικτικά Υπου γείο ΑγροBe0μελής Απόστολος
Παπαδόπουλος Δημήτρης
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
repaBou Σουλτάνα
Αγγειοχειρουργός
Μόνος Δμήτρης
3. Παράλληλα με την υπ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
Kalah ής Δημήτριος
AHMTO ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρουσίας Θεμιστοκλής
Παπαδόπουλος Σταύρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
[email protected]
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν l.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
Αξονικές Αγγειογραφίες
| Κύκνος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 104962
mumpo Χαλιών Κύκνος Δράμα
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σάντουιτς
2. "Καλαμιά', nAN
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα