Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
WebsiteRecognized text:
θερινή κατασκήνωση
για Παιδιά από τη ΜητρόΠΟλη
| Μάνης στονΤούγετο,σελ.7
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στο Πεκίνο ταξιδεύει
το «Ναυάγιο
των Αντικυθήρων» σελ. 14
5η θέση για αθλητή
του ΓΑΣ Σκάλας στην Παγκόσμια
Γυνασιάδα του Μαρόκου» σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 16 Matou 2018 | Έτος 22-1 Αρυθμός 5402 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * e-mailinfo@iakonikos.gn« www.lakonikos.gr
Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
Στη Μονεμβασιά
Περισσότεροι οι επισκέπτες
στην καστροΠολιτεία Μυστρά
Πανελλήνιο
λιπιδιολογίας
αγγειακής νόσου
ει σκλήρωσης,
Από 17 έως 20 Μαΐου θα διεξαχθεί στη Μονεμβασιά το
21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Atδιολογίας. Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου nou
διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας. Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής
Νόσου, υπό την αγίδα του laτρικού Συλλόγου Λακωνίας.
συνέδριο θα διεξαχθεί
Αισθητή αύξηση από το 2016 έως και φέτος στο κοινό του αρχαιολογικού χωρου
Τονίου
κοοεΔοί
Αυξημένη κατά 17,6% mov n
επισκεψιμότητα στα μουσεία
και τους αρχαιολογικούς xcaρους της Ελλάδας τον lavoudριο του 2018 σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα Πέρυσι, με το
σύνολο των επισκεπτών να
ανέρχεται σε 421.023. Οι εισπράξεις Παρουσίασαν αύξηση
11,5% και διαμορφωθηκαν σε
1.498 εκατ.ευρώ.
Συγκεκριμενα συμφωνα με τα
αποτελέσματα της Έρευνας Kiνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σηράξεων κατά 1,4%.
ΕΣΤΑΤ. κατά τον μήνα Ια. Στους αρχαιολογικούς χώνουάριο 2018 σε σχέση με ρους. κατά τον μήνα Ιανουά.
τον αντίστοιχο μήνα του 2017 ριο 2018 σε συγκριση με τον
παρατηρήθηκε αύξηση των
επισκεπτών των μουσείων ατηρειταού non των επικατά 5,5%, αύξηση των επι- σκεπτών κατά 28,1%, αύξηση
σκεπτών ελεύθερης εισόδου
κατά 10,6% και μειωση τωνεινεμ ασίας
αντίστοιχο μήνα του 2017, na1 Η τελετή λήξης του συνεδρίου θα λόΒει χώρα το Σάβτων επισκεπτών ελεύθερης Βατο 19 Μαϊου και ώρα 21:00
εισόδου κατά 33,6% και au-1 στο συνεδριακόκοροτουΞε.
ξηση των εισπράξεων κατά νοδοχείου-Kinsterna" στον
Άγιο Στέφανο ΜονεμΒασίας.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα
θα πραγματ°no ηθεί διάλεξη
στη μνήμη «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τσιτούρη» "Ιστορία της Μονεμ.
Βασιάς" από τον κ. Ν
Μαστορόπουλο, εκπαιδευτή
του Κέντρου Περιβαλλοντικής
ΕΚΛαίδευσης Μολάων. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με ano16,6%.
συνέχεια σελ.9
Αναβαθμίζεται ενεργειακά
το κλειστό γυμναστήριο Σπάρτης
Πρόταση του Δ. Σπαρτης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ
Αίτηση ένταξης και χρηματοδότησης του έργου-Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού
δημοτικού γυμναστηρίου Ση6pτης», συνολικής δημόσιας δαΠάνης 994.517,77 ευρώ, στο
Εηχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΥΠΟδομές Μεταφορών, Περι.
βάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
[ΕΣΠΑ 2014-2020) uné8αλε ο
Δήμος Ση ρτης.
Η πρόταση υΠΟΒλήθηκε σε συνεργασία μετον Αθλητικό Οργα- νομή τιμητικής Πλακέτας στον
νισμό Δήμου Σπάρτης, στο 1 κ Παναγιώτη Σκανδαλάκη,
Πλαίσιο της αριθ. πρωτ. ουκ. | καθηγητή Χειρουργικής Ανα12594/23-11-2017, πρόσκλησης | τομίας ΕΚΠΑ, τ. υφυπουργό
της Ειδ. ΥΠηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΛΎηοδομές Μεταφορών
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, όηως αυτή έχει tpono| Εξωτερικών
Πρόσεχε τι εύχεσαι
n°ηθεί και ισχύει.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα