Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη 16/05/2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Email pan1983@otenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Τόνισε ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ειναι ωριμες οι συνθήκες για άρση των capital controls
Βορείου Ελλάδος
αβεβαιότητα γύρω από την 4η αξιολόγηση
Με χαμηλές ταχύτητες
Δράση Προβολής
τηςΕλλάδας,
στην Πρεσβεία στην
Ουάσινγκτον
η ανάκαμψη εκτιμά ο ΣΕΒ
τη σταδιακή δημιουργία θετικού κλίματος στην οικονομία
βλέπει ο ΣΕΒ και εκτιμά ότι αυτή θα ενισχυθεί, εφόσον ξεπεραστεί η αβεβαιότητα γύρω από την 4η αξιολόγηση. Ωστόσο,
δεν βλέπει συνθήκες υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η
οικονομία παρουσιάζει γενικά θετική
εικόνα, σημειώνει ο ΣΕΒ στη μηνιαία
επισκόπηση του. Οπως χαρακτηριστικά
αναφέρει, η βιομηχανική Παραγιογή και
οι εξαγωγές κινούνται ανοδικά, οι λιανιΑύξηση 5,3% στον δείκτη Τιμών
εισαγωγών στη βιομηχανια
κές δυνάμωση ανακαμπτουν μελευταιο
αποδυνάμωση τους το Τελευταίο
τρίμηνο του 2017 και η ανεργία υποχωρ.
ει. Επιπρόσθετα, οι ενδείξεις για την
Πορεία του τουρισμού προεξοφλούν
εκτός απρόοπτον γεγονότων, νέο ρεκόρ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη
Βιομηχανία, με έτος βάσης 2010-100,0 και
μήνα αναφοράς Τον ΜάρΤΙΟ 2018, σε σύγκρ8,6% nou σημειώθηκε κατά την σύγκριση
των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2017 με
Το 2016, σύμφωνα με στοιχεία που παρου2018, ενώ
αφεών το νοικοκυριών στα εκαουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ
T OU TI ( ):
Η Προληπτικ
γραμμη, ορος
για waiver
έσεις των νοικοκυριών σταθεροποι.
ουνται.
Παρουσίασε αστο η 5,3% έναντα
Παρουσίασε αύξηση 5,3% έναντι ανόδου
ην υλοποιούμενη «Διακυβέρνηση και ενσωμάτωση της σμικών στοιχείων, ΥΠΟυργείο δημιουρπεριβαλλοντικής και
Τουριστική Πολιτική
ώστε ΤΟ Τουριστικ
ενα ξεκα
οινωνικής διάστα- ρεύμα να διαχέεται και
ειτουργικο
νομοθετικό Πλαίσιο,
και ανοίγει το
δρόμο, ώστε οι
ιδιώτες να δραστηρ.
ιοποιηθούν στην
συγκεντρώνει όλες ανάπτυξη θεμαΤη κώδικες σεβασμού τις Προϋποθέσεις τικών Τουριστικών
επικεντρο τη
για βιώσιμη Τουριστικη
Ανάπτυξη», όπως
αναφέρεται σε σχεβιώσιμη Τουριστική
ανάπτυξη παρουσίασε ο Γενικός τική ανακοίνωση
ιραμματεας ιουρι
στικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης κ. Γιώρσης και όπως ανέφ.
ερε χαρακτηριστικα
«Την ανάπτυξη μιας
Τουριστικής βιομ
ηχανίας Την onoia
σε όλες τις Περιοχές
Της χώρας, 365
μέρες το χρόνο»
Αρχίζει η «μάχη»
για τους οημοσιονομικους
Τόνισε ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΗΕλλάδα, ανέφερε,
Τζιάλλας, επιδιώκει
μιλώντας στο βιώσιμη ανάπτυξή του Περιβάλλοντος γιατη δυναμική Προϊόντων
συνέδριο
Economist στο Λου
Τράκι με θέμα Την μέσα και απότην τήτών και Πολιτ- Eni
ανάπτυξη του θεμαΤουρισμου
υπηρεσιών
ρους, αλλά
>>( 2η