Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27044
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Νεα υποχωρηση
της τουρκικης
Πανοσμια ανησυχια νια τη
μεταφορα της αμερικανικης
Πρεσ ειας στην ιερουσαηημ
πληττόμενη ξανά από την ανησυχία των
bul'ήφιο πληθυοισμό και μετά τα στοι
χεία που έδειξαν μεγαλύτερο του αναμε
νομένου έλλειμμα στο ισοζύγιο τρέχον
σών συναλλαγών
Τζον Μπόλτον, η μετακίνηση της
όχι μόνο δεν υπονομεύια
της φέτος, πιεζόμενη από τις αμφιβολίες
των επενδυτων σχετικα με το αν η κεντρι
κή τράπεζα θα ικανοποιήσει τις προσδοκες της αγοράς για μία πιο
ση της πραγματικότητας», υποστη
συνέντευξης που παραχώρησε στο
Για τον Παλαιστίνιο απεσταλ
λότ, η κυβέρνηση TQαμπ «εγκατέ
κτυο ABC
ΗΠΑ,τ
ρόλο του συμφιλ
Στον Αρη
αυτονομο
προχωρωντας σε μια κινηση πο
Το Πρώτο Που θα πετάξει
στον ουρανό άλλου Πλανήτη
ρήνη». Μολαταύτα, ο απεσταλμέ
Αβίβ, σήμανε μονομεQή ρήξη με την πο
ική που ασκούσε η αμερικανική διπλοματία επί δεκαετίες. Ταυτόχρονα αντί
ση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) είπε πως δεν
αποκηρύσσουμε την πεποίθησή μας ότι η
ειρήνη ε
σία (NASA) ανακοίνωσε ότι θα στείλει
νησυχία προκαλεί σε πολλές πραευουσες παγκοσμιως η σημερινη (σ.σ
Δευτέρα) εξαγγελθείσα μεταφορά της αιται προς τη διεθνή συναίν
την οποία οι πρεσβείες δεν πρέπει να ε
πετάξει ποτέ σε άλλο πλανήτη. Το ελικο
που θα
νικο πλανητη με την απο
στολή Mars 2020, η οποία προγραμματ(ζε
διαδηλώσουν σήμερα στα σύνορα της Λωκατασταθούν στην Ιερουσαλήμ πριν
πάρξει
στώς της πόλης κατόπιν διαπραγματε
ων μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστίνιων
θα συνοδεύσει
το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Πρόκειται
για εξέλιξη που συμπίπτει με την 70η ετέτειο από τη δημιου07ία του κράτους
διευθέτηση για το τελικό καθε
Γάζας μ
εγκατάστασης της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ
του10αήλ το 1948
α φθάσει στον Αρη το Φεβρουάριο του
Αντίθετα, για τον σύμβ
προεδρίας,
Σάββατο ο Αμεουκανός πρεΜε την αποστολή του ελικοπτέρου, η
NASA θέλει να δοκιμάσει για πρώτη φο
Στ. Πιτσιόρλας: «Ωριμες οι συνθηκες να την
πλανήτη οχημάτων βαρύτε-RNA
αρση των capital controls»
Το ελληνικό
ημ ουογείται ένα διαφορέτικό κλί.
μα στην οικονομια μετα την επιτυχη ολοκλήρωση των στρες τεστ για τις τ!απε
ίναι ώριμες οι συνθήκες
για την ά!ση των capital controls. Δεν υ
πάρχει λόγος να πα!ατείνεται η ύπαρξής
δοθεί έμφαση στον διάλογο και με το εργατικό κίνημα, γιατί η κοινωνική συνοχή
ίναι καθοριστικό σημείο στην πορεία
προς την ανάπτυξη. Σημείωσε, ακόμη, ότι
χρειάζεται συντονισμός όλων των πλευ
ρών τόσο για την αξιοποίηση στο έπακρο
όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόση των εξαγωγών, 2nn
πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην
ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων της
τέτα!της αξιολόγησης, χαθώς και στις
0ιαπQαγματευσεις για την
τους και αυτό θα βοηθήσει στην εισροή
κεφαλαίων και την πορεία της οικονομι
ας». Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός ΟικοΔημιουργειται φορεας Υια την
υποστηριςη απο το καταστημα της
γειτονιας
μέχρι και τις Μμ
Στ!ατηγικό Συνέδου: «Επενδύσεις στην
Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική
2018» που διο!γανώθηκε από το Επαγ
γελματικό Επιμελητ Q10 Αθηνων και την
Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕ
ΔΕ με τη συνε07ασία του Ελληνικού Ιν
στιτούτου Επιχει!ηματικότητας και Αει
ντα της συνεδρίασης του Euroworking
Group στις Βουξέλλες, ενόψει του
Eurogroup της 24ης Μαϊου
η δημιουργία φορέα που θα συντονίσει και θα διευοίνει τις υπηρεσίες που σήμε
παρέχονται από διάφορους θεσμικούς φορεις ωστε να σταθει αουγός στη μ x00μεσαια
επιχειρηματικότητα προωθούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής
Οικονομιας, Γιάννης Δ!αγασάκης, σε συνέργασια με τον γενικό γQαμματέα ΣτQατηγι
Στα θέματα που θα συζητηθούν περι
Qώ από την προηγούμενη αξιολόγηση το
Επίσης, χαθώς οιεπιχου ΣΕΝΑ 2
λαμβάνεται και το εναπομείναν 1 δισ
να εχταμιευθεί μέχρι τις 15
Όπως είπε το οικονομικό κλίμα βελ
τιων εται, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας έχει δρομολογήσει τη δημιουργία μιας
συνεκτικής δομης δημόσιου συμφέροντος για την υποστηριξη των μικρομεσα!
ων επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για έναν φο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα