Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Η επόμενη περίοδος θα είναι περιοδος ευημερίας για την Ελλάδα, με
την συμβολή Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισήμανε η πρόεδρος
της Επιτροπής Μεταφορών του Κοινοβουλίου Karima Delli.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Σε «συνολική συήτηση» με Τους πα.
ραχωρησιούχους
κταση των συμβάσεων παραχώρησης
στους οδικούς άξονες, θα προχωρή
σει η κυβέρνηση ανέφερε ο υπ. Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης.
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα εμβληματικό έργο που θα αποτε
λέσει παρακαταθήκη για τον ελ.
ληνικό τουρισμό", δήλωσε η
υπουργός Τουρισμού Έλενα
για τη χρονική επέΣελ.4
Τρίτη 15 Μαΐου 2018 . Αριθμός φύλλου 898
0,50 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, Η ΒΕΒΑΙΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ποια είναι τα εκλογικά
σενάρια του Μαξίμου
» Σεπείνι ανυποχώρητο
συνταξιούχωναπό 1-1-19
ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
«Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε το 2018
με ισχυρές επιδόσεις», ανέφερε
σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέ
θη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μιχάλης Τσαμας, προσθέτοντας «Τα έσοδα μας
από υπηρεσίες λιανικής στην Ελ
λάδα σημείωσαν αύξηση»
«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά
δράσεων», δήλωσε, ο διευθύνων
σύμβουλος της Τραπέζης Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, προσθέτοντας
Πρώτον, αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας
κατά περίπου 3δισ. ευρών.
ΙΖΟΑΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Έντονες πιέσεις για τη ΔΕΗ, 1
δυναμικό άλμα της Coca Cola
. Σελ. 6
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
«Μετά από 7 χρόνια συνεχόμενης
παρουσίας μας στην έκθεση του Μιλάνου βλέπουμε επισκέπτες και
τους συνεργάτες μας να ανυπομονουν να δουν την παρουσία μας
στην έκθεση», δήλωσε, ο Μιχάλης
Βελιβασάκης, συνιδιοκτήτης της
ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
«Ο νυχτερινός αγώνας της Formula
1 της Σιγκαπούρης αποτελεί ορόσημο στο ημερολόγιο των αθλητι
κών γεγονότων της Σιγκαπούρης
για αυτό και είμαστε ενθουσιασμ
νοιπου ανανεώνουμε τον τίτλο
δήλωσε, ο CEO της Singapore
Airlines Goh Choon Phong
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr
ttodo