Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
ινιακεοονικα
α δι iyarwan,μίσουν
που περ μένουν
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗ& iosi
1838 (18)-éros 38ο . ΤΙΜΗ:
διαβάστε σ' αυτό το φύλλο
tmoTpOes στη δράση το
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ".
στη μητέρα μου
απορριπτουν
τον "Κλεισθένη"ndeme
διο oooo
.enme:
για το ροδάκινο
& το "κομφούζιο" |
Οταν νόμΚες ότι δεν KOT000a". @ε είδα vg κλακ
MIIAATATZIAor XP.MAPOA
εντος του έτους ο αξονικος
εντός του έτους ο αξονικός
UR ή ξε, λήυ ση της rLL rd
apod o
ΑΟΠΕΤίΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Acnmn-dromRKES E ΡΤΑΣΕ