Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18ρνοής-Nu όλαος Καραθά og 1951-1974 18ο κτήρια-Εκδότρια Σταυρίδου
L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2018
Παρίοδος Β, (1974)*
Ap φύλλου 6880-11.629 0,50€
Ανακαίνιση της αίθουσας
Στον εκθεσιακό χώρο «Μελίνο»
cy10 την JIala Δράμα
Παγκόσμιο ρεκόρ
για Την Αννα Κορακάκη!
Τον Μιχάλη Γρηγορίου
αθλητικών οργάνων
έκθεση αφιερωμένη
ονΜνάλη ύρος ρίου
στην Αδριανή
Δημοτικό
στον Πόντο
3η Πανελλήνια συνάντηση
Μακεδόνων στην Αμφίπολη
Ο Δραμινός, Δρ. Θ. Ζάνος μιλάει στον «Π.Τ.»
Ο Δραμινός Δρ. Θεόδωρος Ζάνος και η ομάδα
του αποκωδικοποίησαν τα νευρικά σήματα
του ανοσοποιητικού προς τον εγκέφαλο
Αστικής Κινητικότητας (ΕΑΚ)
Με επιτυχία η 11η Πανελλαδική
17:00 θα πρηματοο
ME en ma
γευμα της Κυριακής και στη Δράμα, η 11η
μέρος μαοί κα μεγάλοι με τα ποδήλατά
ponnona net
λης και την υποστήριξη των Παμμακεδο-1 Της Σουζάνας ee0δωρίδου
ακών Ενώσεων της Υφηλίου. Ραντεβού
με την Ιστορία νουν Χλάδες συμποτριώτες μας από όλη την Ελλάδα και το
ΕΕωτεροο. Στη μεγάλη Γιορτή της Μακεια εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη, στον τομέα
λευταίο διάστημα, καθώς παρέχει νέες δυνατότητες αναπτυξης κανοτόμων συσκευών που θα empé pouv
τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων
Ο Δραμνός ερεΛητής Δρ. eeόδωρος Ζάνος, και η
ομάδα του στις ΗΝΑ, eiva οι πρωτοι στον κόσμο που αποαπό όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης θα πραγματοποηθούν το νευρικό σύστημα για vaerooouvpa» στονεγκέφαλο
αρκετές παράλληλες δράσεις &αγΜ-1 την κατάσταση του ανοσοπουητικού συστήματος και τις
σμός φωτογραφίας, mepr ηση στο Μου
ενδείξεις φλεγμονής
ουτών των veupoow σημάτων κοι
Δρ. Ζάνο
στόχος, ε ναι
και να την α
αίματος,Gouetra
γονείς με
εις της Ελλάδας. Ποςα και
σημα υκό βήμα προόδου στο
κίς, καθώς παροα νέες δυνατόνα
(από το έτος 2015 του μεΥαλύτοου το
peoou μνημείου στα Βαλκά ια δημιουργα
ζοδρόμο, άνθρωποι με κνητια προβλίτου λαού προς τητες για την
Ο Δα θεόδωρος ZdvoS
τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ένα μεγάλο γιαί πλανάτου πάνω από το Μακεδοκό ταφικό μνημείο, η πολυτέλεια και
το μέγεθος κατασκευής του ατοίου poδίδουν ότι κρβα ένα μεγάλο ματκά
καιναόμων συσκευών που θα
επτράουν τη διάγνωση και τη
θεραεία διαφόρων me0ow στο μέλλον
να μας εξηγήσει τα νέα αυτά
νάγκηκα διαμαρτυρία για καλύτερη και
Με αφορμη αυτή την οπουδοία ανακάλυ
ρίδα μας
της βοηλεκοο κης ατρο ς κα ύς και τς e
ΝΕες που αναμένοντα
8η εφημε
eruoanin0ε με τον Δρ. eeDupo 2hvo, προκε+
σει η λοίή οργή σχετικά με τους xequ
Kor4ά στο θέμα της εύρεσης λύσης για
σφατα αποκάλεσε το ΥΕπουκό κράτος
Εσωκομματικές εκλογές Νέας Δημοκρατίας
Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Δράμας
Αθ. Ανδρούτσος για δεύτερη θητεία
Ποιοι εκλέγονται στη ΝΟΔΕ Δράμας και στη ΔΗΜΤΟ Δήμου Δράμας
Στους κλειστούς λογαρια αμούς 162 Δήμων
υάρχουν κονδύλια από το ηάανο Ταμείο
για να οποιήσουν χεδια Βύσμης Αστικής
στην α Πανελλήνια Σ
νων την Αμφάτολη για να δει πως aa οι
πραγμα οί Μακ να αγγίξατα
νάντηση Μακεδ.
Στη ΔΗΜΤΟ Δρ μας εκλέγεται ο Μιχ. Αμανατίδης
των οχημάτων. Τα ΣΒ.
κλοφο
πράτειναείναισυνολκά στρατηγικάσχεδια
Ν ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Μαϊου διε- Στο Νομό Δρά
Erl0θησαν σε όλη τη χώρα, οι μας, ebco, στ1ei5
εσωκομματιας εκλογές της εκλογκάημήματα
δονων, που πουένουν από εκείνον ναΝΕας Δημοκρατίας, προκαμένου ένα ανά Δήμο.
στα οωιαμ Υποψήφιοι για
πρόεδροιστη
ΝΟΔΕ Δράμας
ηταν οι κ.κ.
που βρίθουν από Ελλάδα και να αφουΥΕχουν τρία ιδιατερα χαρατηρουιά των
ΣΒΑΚ.
μένη Ιστορία τους και το μέλλον των ΠΟΙ,
ΟΝαι η που τητα ζω-ς από
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ροκ .
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
Πετρίδης
ους φορείς και ομάδες τών, μα anouρα προσέγγιση για την ελληνική
ΦΩΤΟ Π .T
λέσματα
β6βαα γιατί δεν έχουν ao.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Κύκνος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
Παγγαίου 47 Αρκαδικός, Δράμα
6985 643 791/2521 10 4962
υντήριο χαλιών Κύκνος Δράμα
τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παρ ao0ση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα