Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 15/05/2018
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΑΠΟ Τον Μάρτιο 2017 έως τον Φεβρουάριο 2018
Αύξηση5,4% στον αριθμό οικοδομικών αδειών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
θα αυξήσει τον τζίρο των επιχειρήσεων
Οι οριστικές προτάσεις της
για μεσολάβηση και διαιτησία
Πρωτοβουλία του Ινστ.
TOUTOU Xprino°κονομικούΑφαβητισμού
και Της Interamerican
Η συνομοσπονδία αναφέρει ότι δεν αντιμετώπισε ποτέ φοβικά την αύξηση του κατώτατου μισθού, αφού θα ενισχύσει
την κατανάλωση, θα αυξήσει τον Τζίρο Των επιχειρήσεων και
θα επιταχύνει την αύξηση της απασχόλησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σε απαντηση της έκθεσης του ειδιΈργο ύδρευσης στην περιοχή Καβάλας
λΙΠΠων Παράλληλα με τον ΤΑΡ
εμπειρογνώμονα του Υπουργείου Εργασίας για την μεσολάβηση
και την διαιτησία στις
διαπραγματεύσεις, την οποια το
ΥΠουργείο γνωστοποίησε σε όλους
τους κοινωνικούς εταίρους η ΕΣΕΕ
απέστειλε προς την Υπουργό κα
ΑΧΤσιόγλου και στον Γενικό Γραμ
ματέα κ. Νεφελούδη αναλυτικό
υπόμνημα με ης τελικές της θέσεις
επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
KOU Epp για με ολοση
διαπραγματευσεις. Τ συλλογικές
Σε συνέχεια και ως αποτέλεσμα της σύσκεΨης Που ΠραγμαΤΟΠΟιήθηκε στις 28 ΜαρΤίου
υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, με την Παρουσία εκπροσώπων φορέων της Καβάλας, συμφωνήθηκε με τη Διοίκηση της κοινοπραξίας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), η
Χρηματοδότηση έργου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ύδρευσης λειΨυδρίας
και πλημμυρών στην περιοχή ΚαβάλαςΦιλίππων
ΒελΤΙώθηκε
ον ΕΟΚΑ
Δημοσιεύθηκε στην στον
της Αλληλεγγ
ΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΤ
ΑΧΤσι
κή Επιστημονική
Φ.8000
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ (ΦΕ.KB.
B, 1560/8-5-2018) Α Δ Α
ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ
υργική
απόφ.
ΩΣΑΦ46501Ω-XOE)
διορισμό των αυξάνονται οι παθήαση «Αντικατάστα- υηουργικής απόφα- ποσοστών avan- σεις Που χαρακση του Πίνακα Παθ- σης»
ήσεων Που χαρακ
τη ρίζονται
στρέψιμες και για έπειτα από Πρωτο- στις 6 Φεβρουαρίου διάρκεια αναπηρίας την καθημερινή
TIC ΟΠΟΙες η διάρκεια βουλία Της Ynoup- 2018, Προκειμένου Των ασφαλισμένων μεριμνα
σε περισσότερε
ηρίας και των μη Τηρίζοντα ως μη ς
αναστρέψιμων Παθ- αναστρέφιμες και από 140, an0δεικ
ήσεων συνεδ
Καλοκαιρινές κρατήσεις
και κρουαζιέρες
απογειώνουν τα εσοοα
Εργασίας Κοι
νεξετάσει καθορίζετα επ.aop- κυβέρνησης
Ασφάλισης
ηση της.
ηριες.
ωςμη αναστρεψιμες