Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πώς χτίστηκε μαξιλάρι ρευστότητας 20 δισ. ευρώ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5224 Τρίτη 15.05.2018
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Στον Καναδά
Gramegna:
>>> Τελ.
Η ελάφρυνση χρέους να χρησιμοποι
ηθεί ως κίνητρο για την ανάκαμψη
Μνημόνιο συνεργασίας της ΓΣΕΒΕΕ
Φωτίου για
την Υπουργική Σύνοδο
του ΟΟΣΑ
αστήρια»
Συνόδου θα
της χοι
νωνικης ποΛιτικης στην
επίτευξη ανάπτυξης χωρίς
αποκλεισμούς, καθώς χαι τις
Πώς επιστρεφονται ποσα
ετασου
ν τον ρόλο
κοινων
Εργασίας, Κοι
νωνιχης Α
νωνικής Αλληλεγγύης, Έφη
ΑΧΤσιόγλου (φωτ.) και η
Θεανω
Σύνοδο του Ο.Ο.Σ.Α. για την
οποία η χώρα μας θα κατέχει
ε εξέλιξη δημοπρασίες
ν αντιπρο
Η Σύνοδος στο Μόντοεαλ
υπό την
δου Υπουργού αρμόδιου για
θέματα κοινωνιχής πολιτι
x, η Πορτογαλία χαι η
Μέχρι τώρα έχουν ολοχληρωθεί πάνω από 90 ηλεκτροσιες παρς χρι!σης
αιγιαλού χαι παραλίας, ενώ
με τις διαθέσιμες παραλίες,
χαθώς χαι όλες τις απαραιτητες πΛηροφοριες για τη
συμμετοχη στη διαδικασια,
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Σύμφωνα με
του υπουργείου οι εργασίες | αχώρησης απλή
της Συνόδου θα εξετάσουν
τον ρόλο της κοινωνικης έχουν προγραμματιστει
ΤΟΛΙΤΙΧης στην επιτευξη αναπτυξης χωρίς αποκλεισμούς,
καθώς και τις σύγχρονες χου
Αιτήσεις προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών πρέπει να υποβάλλουν οι πολίτες τον οποίων
κατασχέθηκαν ποσά, λόγω χρεών, που προέρχονταν από
επιδοματα wαι αλλες κοιν ανιχες παροχες. Πως η παρεμβάση
http://www.minfin.gr web/g.g
.-ddemosias-periousias/aigi
περίπου 130 για το επομενο
του Συνηγόοου του Πολίτη οδήγησε σε λύση του ποοβλήμασυστημάτων κοινωνικής TQo- | Σε εξέλιξη βρίσκεται το
Αίτηση προς το Κέντρο ταμεία
ρογραμμα ηλεκτρονικων Προκειται για μια κοινη Εισπραξης Ασφαλιστικων Τοθεμα προεκυψε μετα απο
0ημοπρασιων παραχωρησης δράση της Γενικης Γραμμα- Οφειλον KEAO) η οποια παρεμβάση του Συνηγόρου
του Πολίτη, στον οποίο απε
Στο πλαίσιο της Συνόδου,
Αχτσιόγλου και
ραμματειας
ΠΛη00q001 αχων Συστημαο ειου οιχο, που
αίτητα δικαιολογητικά θα
πρεπει να υποβάλλουν οσοι
πολιτες ειδαν επιδοματα και
υθύνθηκαν πολίτες μετά από
κατασχεσεις σε τραπεζικες
τους καταθέσεις, ποσον που
Φοτίου θα ανταλλά ουν
απόψεις και καλές πρακτικές
εχQ1, τωρα
πανω τον του
συμμετο σουν σε σι ητησεις απο 90ηλεκτοοιχες δημο νομιχων, που διασαλίζει τη nowovinec παοοχές να ποο Οονταν οπο πονου
με αντικείμενο την αγορά | πρασίες, ενώ έχουν προγρ- διαφάνεια της διαδιχασίας
εργασιας το δημογραφικό, αμματιστε ι περίπου 130 για χαι την ευκολη προσβάση πεζικούς τους λογαρια νανιχες παροχές, tou έίναι
κατάσχονται από τους τρακά επιδόματα και άλλες κοι
μενο διά
την αντιμετώπιση τον ανισοτητων και τη
οιαχοισεων
χους χωρους.
σμους, για χρέη προς τα ακατάσχετα
στους εργασια- | Οι
1 ενου α4E00μενοι μπορουν σημαντιχα οφελη για τα
διαδραστικό χαοτη
δημόσια έσοδα