Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ Κ ΙΑ Κ Ι Σ
Τρίτη 15 Μαϊου 2018-έτος 190-αρ. φύλλου 4629-0,50 ευρώ
Τιμή στον Παναγιώτη Μουλλά
σχόλιο
Μην στεναχω
ουέστ, η Βι.
βλιοθήκη
Γράφει ο
θεόδωρος Παυλίδης
Μουλλά βρί
σχεται σε χαλά
χέρια, διαβε
σελίδα 7
,Ar ησυχίες
βαίωσε η χοσμήτρας της
για την φονσχολής κλασι.
χών σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ζωή Γαβριηλίδου. Συγκίνηση στο Συνεδριακό Κέντρο Κλας
Τη μάνα του
σελίδα 3
την Κωνσταντίνα
Γεράκη
Αστυνομικοί του Κιλκίς συνέλαβαν
35χρονη με 5 χυα ηρωινη στη Θεσσαλονική
σελιδα 7
επιτυχία είχαμε
από τους αστυ.
νομνούς της
Ομάδας Δίωξης
HA, Παμπουκίδου
στη Λέσχη Ανάγνωσης
του 2ου Λυκείου Κιλκίς
Τμήματος Ασφά
λειας Κυλχίς που
μετά από συντογειες συνέλαβαν
στη ΘΕΟΟαλονίχη
35χρονη Αλβαvibor. για αποχή
μεγάλης ποσότητας noe1ίνης.
σελίδα 5
σελίδα 6
1 x-νικ στην Πιναχύθήκη
της ΤΕΧΝΗΣ με πολλές δράσεις
Παιχνίδια
ανακύκλωσης
στο αναπλασμένο
ΠάροΚήπο σελ.12
Την Κυροκή, 20Modou 2018, η nn ακοήκη τηςΤέχνης10iu
810 Ppdéu. μερούς και μεγίλους σΤον υπέροχο χώρο της
σιο Μεταλλικά Πολιτισμός και άνορωπος θα γίνουν
Eva, σε μα ouvu peor, rou Το Δοκητικό Συμβούλιο Της Μ.Κ.Ε.
ΤΕΧΝΗ, για πραΐτη φορά επιχε|pe να avode1 Τις ΤΤόρτες της
σελίδα 6