Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πωλείται
μέ0ήτου διεθνούς ευθύνης
via es
Ελλο αρα aa ov a e non u.
Τα «Ψιλά rea!ιματα» τής διεθ
μφ(ονιας δέν αποτε/ ουν εγγυηση για την'ΕΜαδα
20 Toe
ας διη@vo ς ουμουνίο:rwaio ut twur rec Τό
thdkunf td erga (ittnes.Mnl4tci 2,au;
atupantai timp
aradtaren, ei 10
ΔΗΜ.:aanii ,
ar m.
41.ilki,mirm'' aii,"n
Kopipei nat,
tut sizE τη, [email protected]
Odmpuasemmicinmarts T avr
vil Totporn'zn
ή6tnermi nqumiu
θνοο» για άναβολή
παρά τήν απόφαση του ΣτΕ
Ο Πετρόπουλος για τις μειώσεις οτίς συντάξεις
opamo o
evova on ese την κυ ο
ΔΩΡΕΑΝ άξίας 60 €
«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
TON ATTIK
loyin iuç riç 20 MAiOT
στο.iu écommonc.; χιλο,οες.m»
"Oh &q 1037% lqqv innoc mum.
Σήμερα
Μάνα, ό θεμέλιος λίθος