Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στι
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα Που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ
ιδρυτές . Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δουκ
ιδιοκτήτης-εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
ουδεσεις αιοιακτοπλοϊκές
Υποστράτηγος ε.α. Αρταβάνης:
προς Σάμο
άση της Χριστιάνας
στρατιωτης πρε τει να S111ιεροβρα οιαςεται ιε 1111
και μόνη σκέ1py: "Η Πατρίς υπεράνω πάντων"»
ου στο Σ.Α.Σ.
nepupepειάρχης Βορείου Αιγαίου, κα χριστιάνα κα ονηρου, στη συνεδριαση
ρος Αρταβάνης. Και μόνο το άκουσμα του ονόματος ξεδιπλωνει μνήμες, φέρνει στην επιφάνεια ιστορίες ano το παρελθόν, αφ νήσεις ξεχώριστών Περιστ
συγγραφη βιβλίου αφιερωμένου σε αυτη. Συζητώντας μαζι του διακρίνει κανείς εύκολα την ποιότητα του ανδρός καιτ
νες και φυσικά η
την ανησυχα που υπάρχει σεο ούνο ο των vnodv του Βορειου Αιγαιου να το
ακτοπλοϊκό και ειδικότερα έθεσε το θέμα της μείωσης των ακτοπλοϊκών συνδε.
Σάμο, Που ο ίδιος avannoe σαν δεύτερη Πατρίδα του. anoτελεί αξιωματικό θρύλο των
ικών Δυνάμεων που Πρόσφατα ολοκληρωσε τ
για στιγμές του Παρελθόντος, ΟΠως η εισβολή στην Κύπρο, η σημερινη κατασταση με τους εξ ανατολών νεποτου ΦΠΑ,
εγάλους«Εθνάρχες, και
την 05:30 της 30r
αίσθημα ασφαλείας και άρχισαν
ξεφεύγουν
προο(on!κά ολοκληρωνόταν
αυτό το άγνωστο Αιγαιο και τα νησ
ηηθατε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπιδων το
Περιφερε toxic είπε
ρείες eHellenic sea ways» και «Blue Star
ακτοπλοϊκή συγκοινωνία ε
ς του με προβλημάτισε Ήταν
Το όνειρό μου
τικά επαρκής κάλυψη των ακτο
αναγκων των vno
μου εν οια και
εγάλου μου αδελφού του ΣΠΟρου. Να
ν Πατέρα μου τον έχοοα
ν εαυτόν μου και έτοιο
ARTE: «Ποιος σας έδωσε
το δικαίωμα να δυσφημείτε
τόσο Πολύ το νησί μας»
φη0αν εποχή, αλλά
της Α' μοίρας Καταδρομών
συμμαθητού μου Κουτζόγλου Νικολάου
υγρού στίβου, έβαλα ως στό
νημα της νέας τουριστικής περιόδου, κατέθεσε
νεδρίαση του Δημοτικού
poun00) ως αξιωματικ
μβου ου την Προηγούμενη εβδομάδα, η Αδέσμευτη Kivnon nonπων Σάμου
υχα ως npoo τος
καταδρομων και διοίκη0a tk; ηλέον επίλεκτες
T EO ) Δεν εφείστηκα
ριώντας
μας εγκατέλειυΕ (μεταξύ άληων διε0ωσε και το αεμο
σε χρόνια διαφορετικά από τα ση
υπακούοντας στις διαταγές
An όσο είμαι σε θέση
των ανδρών
Καταδρομέων-le
eta στη σε
τον naporawo χώρων, αναμέ
ΟΧΙ»στον "Κλεισθένη
από τις δ
εκτέλεσης τριών εξαγγελθέντων έργων
ρει η ΑΚΕ
υταία χρόνια, τον ηγεμονι
er1μέρους διαφ0ponosnoeK 05 δημοτικές παραταξεις εξέφρασαν τις διαφων, ες τους στ
οσχέδιο νόμου Πανεπι
εξαιτίας ενός ημιτελούς
Μια άλλη Πατρίδα
τοίκους και επισκέπτες Το ερειπωμένο
υνες λακκούβες και κατεστραμμένα
τημιου Αιγαίου .Me t
και θεοσκότεινη Πλατεία Πυθαγόρα, με
nou επιδρούν αρνητικά σ
μκι τον EYKup°τερων Πηγών στον
τοδιοικητικ
ανταη°δοτικότητας και σε λη
φάρο των φΟΝΙΚων, δυοφημούν εδώ
και χρόνια το νησί μας και προσβάλουν
τον Πολιτισμό μας Αλήθεια, μέχι να
της Kpατικής χρηματοδό tnonc με την εΠΙΧΕιρηματι.
τική δραστηΠΟδομών για την διείσδυση μεγαλοεπιχειρηματιών
ι την ανταποδοτικότητα των
Εσματα τον
eyKupov
Higher Education
γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι όταν υ
βαθμίζεται η προ)τεύουσα ε
μιακή κατάταξη
Αρχή, Πόσο δύσκολο καιδαπανηρό θα
σίας σε ιδιώτες, ο αοφυκτικός κρατικός έλΕΥχος των
η ξεφεύγουν an0 την
χώ ρες, των οηοίων οι οικονομΕ
Δέμα με ναρκωτικές ουσίες
ε μεταφορική εταιρεία
Συνελήφθη ο Παραλήπτης
η διαμόρφωση του τελικού κορυφαίου κοταηόyou των
μισε ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Σ
n|στήμιο
τάταξη των καλύτερων
οροτουμε την na λιά
και νέα Kona
δωρεάν συστημα
οίστηκε, σε μεταφορική εταιρεία στη Σάμο, μετά από κατάλληλη αξΙΟΛΟΤήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΥΠΟ.
αστυνομικού σκύλου, δέμα nou
UYua σε συνέ
ίας του Κρύματ
διεύθυνσης Ασφαλειας Σάμου
και Παιδείας
πλήρη χρηματοδότηση από io
Αντιτασσόμαστε στη μεταφο
Παρά την επιμονή του υπουργού Εσωτερικών
navou Σκουρλέτη να τ
ων διεθνώς, εξετάζοντας τα ουνα τα σημεία
εριείχΕ ΠΟΟΟτητα κάνναβης, ουνολι
KasB βαθμού Παραμένει αντίθετη κεντρικού
ηγορηματική αντίθεση του ΚΚΕ
νομοθετικό ηοτε
10 eKRE100E νης, κατέθεσε
ο δημοτικός σύμβουλος κοστος ΤΖίχας μ
της παράταξης επΙΝΕιρηματικ
3 γραμμαρίων. 50 σπόροι κάνναβης,
λεκτρονική ζυγαρά ακριβε
εδο un°δομών και μη
μικό nita της κυβέρνη0ης
ντιδροτικού ΟΧΕδίου «Καλλικράτη» θυμίζοντας ou
cano καιρικά φαινόμενα
τέρω διερεύνηοη της
on και μόλυνση του
χρονος ημεδαηός
ουσες Προορίζονταν
οίος napEiiche το δεμα και σε βάρος
διάθεση σε τρίτους.
μεοακο νικές εργασιακές σχέσεις κλη
uvon | καιιγόδκαν για

Τελευταία νέα από την εφημερίδα