Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ίδρντής-Νκόλ
ος Καρ θάνος 1951-1974 Ίδιο
ήροα-Βότροα Σταυρίδου 1 Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΟΥ 2018
ΠερίοδοςΒ, (1974)"
ApeWoo 688 0-11.628 0 50
-GJIO Την J1αλιά Δράμα
Τοποθέτησε ο Δήμος κολωνάκια
για διευκόλυνση της κυκλοφορίας
Εντυπωσίασε
το Κέντρο Ημέρας
«Πολυδεύκης»
Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Εύτη»
Χάλκινο μετάλλιο
για Κορακάκη
Φόνος
στην Αόριαν
Ένα όχημα με πινακίδες
στην οδό Βοραζάνη!
Κύπελλο Των ΗΠΑ
Ερχεται την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Υποψήφιος για την προοδρία της
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του
«Μπορούμε
Δήμου με το Επιμελητήριο για τη δημιουργία Τομέλλον της Παράταξη Ρ
δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας
ΑΥΡΙΟ ΚυριαΑ13Μαρτίου,
mToEA
Εργο ενταγμένο στο γενικότερο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Αν πιξης
NA-EA ξοανούν τα έργα που είνα ενταΥμένα στο
Μάσω του EnuelrUplou λοστό , θα αναπτυχ0ei ένα κένΑΝΕ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
πληροφορίες στους ενδ0pe όμενους που θέλουν να ξον στα πρώτο
κής Ανάπτυξης και τα onola οκοπεύουν να αλλάξουν
την πόλη στα επόμενα χρόνα.
τον δυο υποψητους Ρίματα.
Να θυμιοουμε ότ, στον γουότερο σχεδια ομό της Buio
μης Αστκής Ανάπτυξης(BA),περλομβάνεται op τομ8γάλο έργο της Βολματικής Αοβάθμαης, της λεγόμενης
πρ οι ης Yéqu ρας με 1 του άρ ου της Αγίας Βαρ β
ρας και του δημοτικού ου. Στο έργο από, περιλαμβάe
ται ολοκληροτική αλλαγή μας μεγάλης περιοχής μετοδύ
τυ δύο μεγάλων πόρων της πόλης, κυρίως ίτης οδού
ia ς Malou και ενδιάμεοων δρόμων. Σε μια πρώτη φάση το
έροθα Ψτά ειμ χιοι την οδόΓ Σταυρου, eo σηου
ea θα ΕΠΕ, roBei κα μέ φτην οδό Bev λου θα περιλουβάνα μέρος της οδού EBu ς Αμ ης και μ ος της οδού
enournip.OC ηροεδρος ΔΗΜ Τ Ο Δρο,.oc N Δ
TO ουνκα μμένο έργο είναι μα δομή οτήριξης της απρμ
ρηματικότητας αι στη ουνεδρίαση του Δημοτικού ΣυιβουAlou της Ερχομενης Τρί ης, θα ου η ei η προγραμμα ή
ού βάση του Δήμου Δράμας με το Ετμελητήρο: «Κατοοκυή φγων υποδομης για τη δημιουργία δομών στήριξης
της εποειρηματικόυτας». Το έργο έχει προϋπολογ μό
γνωστός σε όλους μας Κοτας Πετρίδης
Σε δηλώσεος τους στο Aporo Τύπο», ο κ
Πετριδης επισημα ει μετα ύ άλλων, ότι ο
πρόεδρος που θα ολεγεί θα κληθεί την εΠ6μενη δΕΤία να διαχεφατεί και να anueund230.000 ευρώ, ουμπφλα βανομένου του ΦΠΑ.
την ΟΟβαρότερηχρο ικήαγυ playo την
Τιακρ ώς περιλαμβάνει από το pyo;Εί της ουσίας
πρό ema. για την τοιήδιαμόρφωση του χώρου του οοΥΕ ου του Ευμελη ηρ ου Δράμας ί της οδού Αμπρα δη
40 K po ς τουέργο εναι μεν το En ελητήριο, το οποίο
παράταξη της ΝΔ αλλά και για όλη την ΚΟ
να ia. Σης ολοές αυτες θα επ απροσδι
ο edopolog όλο μας που an ado με
να υμμετέχουμε σε αυτήτην εκλογική δα&
Δο υο
μέχριτηγ
υρα Ζ
κε περίτου
όμως δεν δ.aeta Tegu ές υτηρεσίες και δεν
Tanoa σχεπές μελέτες καιτοίδιο το épyo με αναλογη υ
Πρόοεπα για ένα ούνθετο έργο, στο οποίο npod 6x0τα δ φορα έργα ακόμα και ο κονομιού κα κανανκού χα
ρακτήρα. ,ooapepous οι που επιθυμούν να δουν μια
πρώτη παρουσίαση του έργου, μπορούν ναανατρέξουν στον
peo a. Ο Δήμος Δρ4ας έ ια άλογη Tegun Yupeo a 01
έτα θα πραει ορχ κά να ουναφθεί μα προγραμματική ού
βοση μεταξύτυν δύο,οτενα μπορέσειη ΤΟιήYmpedia
του Δήμου να fsampel τις μελέτες ,αι να ολοκληρώσει το
Οπως ο διος Tower-Λόσχομα με τη δοgn της nelpας και της λογική μου, με το
θάρρος και την τόλμη της δΕΧδυ ης με το
Οος μου, τις προοδευτικές θΟΕος μου, για
ιρωνό Τύπο» της 8 lavouapiou 2016).
Ένα άλλο ο λος του BAA, e α η δ μουρ αθερμοκοτίδας erppi σεων στην πόλη Στο εταρκό σ διο του BAA,
ert ς από το Δήμο Δράμας, ουμμετέχουν, το Ετιμελη ήριο,
η ΑναπτΕ ad tapeia ΟΤΑ ΑΕ η Ενωση Κυρών καιτο Τ
Ηδωρ aa της προγραμματικής ομβ ης θα ορι i ε
32 μ ες απότην ημερομηνία υπογροκής της έως αι 31
Δοεμβρίου 2020 και λήγει με την ολοκλήρωση και παρμα με όλους εσ ςτο μέλλον της Παράτα ης
a aj r0τας την τόλμη μας και οδικώντας
με σθένος και αοοδ α από Που μας a a,
αλλά με μπροστάρηδες τους κνούς και
Κοννος μας δεν nep0σεύει στον οοο για
φιοΕρ με tvo καλύτρο ούριο για όλους μας
δοση του έργου οε πλήρη λεπου na
Αύριο Κυριακή οι εσωκομματικές
εκλογές της Νέας Δημοκρατίας
Zowo με ψηλοτε δο οροσί της ΔΗΜ Το
φοσ στικότητα να μην αφήσουμε τις Τχες
μας σε αυτούς που τα τελευαία χρόνια
«Efvoi άδκο νο ciao, or,μερα νέος και να μην
Στόχος μου, dvoi η ουροποίηση της Ποαλλο τεδοκαι ατα αλλο υ ομο .
Δύο υποψήφιοι πρόεδροι για τη ΝΟΔΕ Δράμας
αμμετοχή στην παραγωγιή, οικονομική και
κονωνική ζωή του τόπου μας
Τα εκλογικά τμήματα σε κάθε Δήμο της Δράμας
Τέλος, δεσμεύεται : ona οοκτά Δ.Σ και
ΓΣ, για αποστολή και ανακοίνωση ημερήσιας
YO NAI οι υποψήφοι πρόοδροι για τη ΝΟΔΕ Δρόμος
θούν στις aupia
νέςοωκομμοτMa
δημοκρατικό τρόη, για στήρξη με όλες
κάθε μέλους της μεμονωμένα και με αιχμή
μας Κυριάκου
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
πότονίδο παλμό που μας καθορύφι, οπό το
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.T
είνα δικάμας..
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (on:σθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειογραφίες
| Κύκνος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 10 4962
υντήριο χαλιών Κύκνος Δράμα
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
2."Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτου-Παναγιώτας
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ
στα σαντουιτς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα