Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
YEARS
Κ Ι Α Κ Ι Σ
Σάββατο 12 Μαίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4628-0,50 ευρώ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την ιστ0Q1χή μάχη που έτρνε την τύχη της Μακεδονίας
Η Μάχη του ΣΧΟ. χαι η σημασία της
buongeutvn στα δύο Ελλάδα. Boierpe οτο να λ
[email protected] Τα οξι
ένα πολιτυχά πάθη.
ΣΕ ΛΟλιτι.Ο ΕΛίτεδο η ν χη400a b4υση της Μαχης του Συνα
οπό τον Ελληνικό
τέλος να ποΟάλλα αντισταση ΕΑΝα γενική σννουασμένη
00μή η του Στρατού της
σελίδος 3 & 6
Γ. Γεωογαντάς.
Ανδεν
ανάπτυξηςπάμε
AUQlo KvQ1αχή σε Σχρά και Πολύκαστρο
) Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκόηλώ.
υπάρξες r
σεις για τα 100 χρόνια από τη Μάχη Σκρά
pttog. στον Δήμο [losnativ ecutopo της
σελίδα 10
της T. βουλευτή
Αρθρο
Κιλκίς κα.Ρόοδρου του
Δ.Σ του ΚΕΟΙ Ειρήνης .
με αφορμή και σε αηντηση άρθρου του κ. Αν Μακρια
nou ημοοεύσαμε στην ΠΡΩΙΝΗ της Τρέτης 8 Matou
ttituo Δ μοτη του
σελίδα 6
Παροουα της Α.Ε του ngothgov της Δημοοο πας, ΠΟΝΟΒον
ματος στον Πο
Οο της Δημου ατίας από το δήμο Πα ovie
«αστείρευτη»
Αξιούπολη-Παιονία τίμησαν
τον Ευπατρίδη Δ. Οικονόμου
δας Μελος της Δοκοοος
Εθνκου Ιδρυματος Ερευνών
σελίδα 6
ΕΛΤΑ: Συλλεχτιχά προϊόντα για τα
100 χρόνια από την Μάχη του Σχρά
σελίδα 5