Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μέχρι τις 18 Μαίου
κληρώνει για Πετράκη
Παρασκευή 11
Matou 2018
Ap. Φύλλου 6095
Τιμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
Ανθοκομική édeon
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
erind
Αθαρίτσια
Ο «Κλεισθένης)
τους φέρνει κοντά
Av0οκομικη ex8ean στο Πάρκο Λ18aΣα88ατοκοριακο 12 και 13 Mala, o
οτκός Ομιλος Ιοαννινων
Κεντρικο σονθημα tns ex8eang ειναι
Προνου, Ελένη Βασίλειου, και η
πρόεδρος του Ομιλου, Αλέγκρα
Matoa, κάλεσαν
τους Πολιτες την
ση n onola εκτός τυν αλλων 8a exEl
και εκοοδευτικό
Hueρίδα για υποδομές
και ενέργεια με τον
Yquloupyd Στ. Πιτσιόρλα
Ημερ ιδα
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΕΙΑΣ -ΝΕΕΣ
nouPYoo AvantuSng Στέργιου
ρε α Ηπειρου mv Tetapen 16
Matou 2018 και ώρα 11.30 np.
στο Ξενοδοχείο Du Lac, στα Ιωάνvrva.
ΣΕΛ. 2
ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΝΚΟΣΜΟΣΕ
ΤΑΛΑΖΙΕΣΣΗΜΑΙΕΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ-122THNHIIEPO
Από παραλίες niue καλά
Me 519 Βραβευμένες ακτές. η ΕλλάΠιο κοντα ηραν οι napordseg «Ηπειρος Avatponns, και «Euppaxla Ηπειρωτών, κατα tn outhtnon του «Κλεισαι
vn 1, στο Περφερειακό Συμβολιο της Ηπείρου.
σε 47 χωρες
Μάλιστα
στο σονολο την 47 χωρών nou
συμμετέχουν στο pa, n
Ελλάδα κατειχε το 12% των συνοΣΗΜΕΡΑ Ο Κ. ΙΑΒΡΟΤΑΟΥ
Χωρίς απόφαση
η Σύγκλητος
για τη συνένωση
EEA. 3
IOANNIN A
290.000ΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝΗΠΕΙΡΟ
δειας 8α λάβει undun ένα μακροακισες και npotda εις για tnv
κα με λιγότερα npoangiato, ολοκλη
Ακόμη πιο κοντά η απευθείας
υεροπορική σύνδεση
των Ιωαννίνων με τη rpuuvin
290000 στριματα από
του ΤΕΙ Ηπειρου ano το Πανεπιστημιο
σια διαβουλευση το νέο npdYPqupa
«ευφυής γεωργια» του πουργε ου
Ρακής Πολιτικής. Τηλεηκονονυν _ Evruepuang και του υπουργειου ΑΥΡοτικης Αν τυφς και
EEA. 4
της Πεμπτης. η συνεδριαση tng
Συγκλήτου του Πανεπιστημιου kuavhvuv nou eixe Servtau στις 10 το
ΕΛ. 8
τροφιμα