Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Μαίου
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη cenucpica Διακηρυ ευνΕΔημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εξοικονόμηση
us δημόσ1es
ηλεκτρονικές
Με 364 ευρώ παλεύουν να επιβιώσουν Περισσότεροι από 1 εκ συνταξιούχοι
| Ισχυρό πλήγμα στους γάλες εισφορές επί
επιφέρει ο νόμος Κα. όφελος άλλωνπου
κλείνει δύο χρόνια από
την εφαρμογή του,
εηση μαίνει σε ανακοίνωσή του το Ενιαίο Δί.
σφορ Συγκεκριμένα,
υπάρχουν ασφαλισμέ
νοι με υψηλές συντάξι
μες αποδοχές που
Όπως αναφέρει, μειώσεις
φερε περικοπές στις
νέες κύριες συντάξεις
έως 30%, στις επικουτον ίδιο νόμο, οι συντάξεις είναι χαμηλότε.
ρες από τις εισφορές
Εξοικονόμηση 19.5%
λεφτά που έχει καταβάλει στα ασφαλιστικά
ταμεία, καθιστώντας
χαρακτηριστικό ότι με
το νέο σύστημα υπολογισμού των συντά
συμβα.
ρε το ηλεσυστημα
Συμβάεων, σύμφωνα με το
ουργείο Οικονο
στις συντάξεις χηρείας
κ.α, ενώ αύξησε και τις
ασφαλιστικές εισφορές, όταν 1,16 εκατ.
συνταξιούχοι σήμερα
ζουνμε κύρια σύνταξη
εξαθλίωσης μόλις 364
ευρω!
Από το 2019 και μετά,
οι συντάξεις του δημόσιου συστήματος
ασφάλισης θα', είνα
υποχρηματοδοτημέ.
νες. Δηλαδη οι εισφορές
Δημοσίων
ρας αναλογιστικ
ευρώ, ο συντελεστής
αναπλήρωσης
άδικο και ληστ
Όπος επισημαίνεται
μίας και Ανάπτυξης,
Ειδικότερα το 2017
Παράλληλα σημει καταΠΟλύονταλο τερες λετε τικότενικη ατ
ώνουν, ο ίδιος νόμος
ασφαλιστικού συστή57% για 30 χρόνια υπη
ρεσίας και συντάξιμες
από τις τελικές συντάοικο ργησε σοβαρες
εις ως τονίζει το Ενι
εισφορές) τάξε όλους
ΕΝές 22πενθυμί
αδικίες και ανισότη.
τες. Έτσι τα ετίσημα αίο Δίκτυο Συνταξιου
ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικά
Όπως τονίζει το Ενι
φορές) για όλους Το ΕΝΔΙΣΥ υπενθυμί
τους ασφαλισμένους
από 150% που ήταν το
ζει ότι επιπλέον 20 δισ
ων, παρατηρείται μια
και οι ενστάσε!s l κνυουν οτι με το νομο
ανευ προηγουμενου
ληστεία αφού η πλει.
2011 έπεσε στο 121%
το 2014, στο 101% το
συντα οιχοι με τα
Κατρούγκαλου κατα.
νέα μέτρα Που έχο
ψηφιστεί από τη σημε.
ρινή κυβερνηση
φορολο2016 και αναμένεται
εκ θεί νοριτέρω
ψηφιστεί από τη για
βάρος ασφαλισμένων
σμένων δεν πρόκειται
μειωθεί περαιτέρω
Σε αχρηστία
το ένα τρίτο
των POS
Απο το «χωρίs απόδειξη»
τας ηλεκτρονικής
ενδικοφανιούιτήματος |
σφυγής και