Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μνημόνια ουν εργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ σε τεχνολογία και επικοινωνίες >>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5221 Πέμπτη 10.05.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
UBS: Τον
ospitali
Εξαγόρασε τη ξενοδοχειακή
ονάδα «Meli Palace»
>>> Τελ.
Οκτώβριο η
Παρέμβαση ΡΑΕ για ΕΛΤΑ
και τους
λογαριασμούς
Πιάνει 13άρι η αύξ
των εζαγωγων το πρώτο τριμηνο
Τα αποτελέσματα του stress
test για τις ελληνικές τράπε
ζες σχολιάζει σε έκθεσή της
τέσσερις τράπεζες είδαν
πλήγμα ύψους 15,5 δισ. στην
δυσμενές σενάριο, αλλά δεν
ανάγκή
αύξησης χε
τως ανα4
χαθω τα αποτελεσματα
ηταν εν ποΜοις αναμένομε
si..m
010χλήουση τον stress tests
ROL TO
εν χρει
,εται να αυ
σει τα κεφάλα ια της, επι
σημαίνει ότι
κλάδο δείχνει ότι η εποπτική
(SREP) είναι η επόμενη
Το μεταφορικό ισοδύναμο
δεν αντισταθμίζει την κατάργηση του
μειούμενου ΦΠΑ
η σημαντική
αξιολύ ηση του Οετοβρίου
Επίσης, τα αποτελέσματα
τον stress tests καταδεικ- Το Μεταφορικό Ισοδύναμο σε κοίνυση του ΟΕΕ.
νύουν τη συνεχιζόμενα καμία περίπτωση δεν μπορεί να
μεγάλη ευαισθησία των θεωρηθεί ως οικονομικό αντι- Τονίζ
ελληνικών τραπεζών στις
μαχροοικονομικές χαι λειτο- μειωμένον συντελεστών Φ11
στάθμισμα στην κ
ση των τεινομενο
ισοδύναμο:
συνθήκες, καθώς και
Αυτό επισημαίνει, μεταξύ
προβλεπει διαδιχασία
περίπλοκη και έντονα γραφειοκρατικη που θα απατησει λουστική συνδρομή, αναπόφευκτα
του Οιχονοτην αναγκη επιτυχουζ ΟΛΟχυκού Επιμελητηρίου Ελλαδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε επιστολή του προς τον υπουργό
Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουροτων σχεδίων μείωΑνοδικα συνεχισαν οι εξαγωγές, φτανοντας τον Μάρτιο στο
ποσό των 2.885,8 εκατ. ευρώ χαι τρέχοντας με 13% στο
τρίμηνο. Πτα
με επιβάρυνση του επιβάτη
Επιπροσθέτως, τονίζει η
UBS, μια αύξηση κεφωαίων υμπλη, στο πλαίσιο της δια- . δεν χαλύπτει
τική ήταν η πορεία ταν συνολικών ε
μήνα, με αποτελεσμα το ελλειμμα του εμπορικου
τους μη μόνιμους
ευσης επι του σχε
εδίου
Νόμου «Μηχανισμός Εφαρμο- ροντας έτσι ένα παράγοντα ισοζυγίου να περιοριστεί χατά 23%
γης, κρατική Εποπτεια
ενίσχυσης της χειμαζόμενης
τουριστικής κίνησης τον συγκε
για κάποιες τράπεζες φαίνε
Γενικοί Όροι Υλοποίησης του
Συνέχισαν ανοδικά οι εξα- τον Μάρτιο ανήλθε στο
γωγές τον Μάρτιο, ενώ ποσό τον 2.885,8 εκατ. ευρώ
αντιθετα οι εισαγωγες εμ4α- (3.570,6 εκατ. δολαρια)
νισαν τωτικές τάσεις.
ισοδύναμου
διατάξει
Μεταφορικού
ηριμένων
θέτει αυστηρά εισοδηματικά
και της σημαντικής
μείωσης κε4αλαίων στο
και περιουσιακα κοτηοια στην
Στην ίδια επιστολή, το μέτρο παροχή, αποχλείοντας έτσι το
έναντι 2.660,1 εκατ
χαρακτηρίζεται θετικό, "όπως μεγαλύτερο μέρος του πληθυτ. δολάρια
Όπως αναφέρει σε έκθεσή
Σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΑΣΤΑΤ, η συνολική αξία
τον ε αγωγών
τον ίδιο μήνα του έτους 2017,
παρουσιάζοντας αύξηση, σε
ευρά), 8,5%
αθιστα
της η HSBC, καμία ΤΟυπεζα | ενισχύει την δύσκολη οικονομι
δεν θα χρει
οι λούθηση της εφαρμογής
αστει να αυ
αση που βιονουν
κατοικοι των νησιων μας, καθως
στοχεύει στην ανάπτυξη, τη
συνοχη και τη μειάση τον ανιμετρου στη διακιν Ιση τον εμπο
ρευμάταν,και τη μετακίνηση του
μεια)μένου ναυ/ου στον τελικο
αποστο ον
αλαιά της
αναμενόTEA.