Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9515-ΕΤΟΣ 34' . ΤΙΜΗ 1 € . ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 818,67 μονάδες
Άνοδος 0,09%
ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΜΕ 161 NAI
Η ΑΝΑΔΟΧΗ
ΝΟΜΟΣ
TOY KPATOY
Σελ 5
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ
Δύο νεκροί
σε τροχαιο
στον Κηφισό
Σελ. 4
ΙΝΣΕΤΕ
ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ (ΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ» Η ΕΥΡΩΠΗ
Οι ΗΠΑ «έσπασαν»
την συμφωνία με το ΙΡΑΝ
Ενθαρρυντικά
στοιχεια
Από Τον Τουρισμό
ΤΟ 1/4 Του ΑΕΠ
της χωρας
Το τελικό θετικό πρόσημο του φετ
νου Απριλίου είναι κατά 8.114 θέσεις
εργασίας καλύτερο από το περσινό.
Επίσης, στο τετραμηνο ΙανουαρίουΑπριλίου έχει καταγραφεί φέτος θετικό ισοζύγιο κατά 155.826 θέσεις ερνασίας, υΨηλότερο κατά 30.056 θέ
σεις, συνκριτικά με το αντίστοιχο χρο3ΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
νικό διάστημα του 2017
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απρίλιος
είναι ο τρίτος κατά σειρά μήνας Που
προκύπτει υψηλότερος αριθμός Προσλήψεων από απολύσεις. Επίσης,
συμφωνα με τα στοιχεια του υπουργείου Εργασίας το αποτέλεσμα του φευνού Απριλίου είναι το καλύτερο που
Ελλάδα
Κάρολος
ΒΟΥΛΗ
καταγραφεί από το 2001 και μ
Πρόταση
16 βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ
για παραπομπή
Το πιο ενθαρρυ τικό στοιχείο ίσως
είναι η αύξηση των προσλήψεων Πληρους απασχόλησης κατά το συγκεκρι
μενο μήνα. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του "Εργάνη, τον Απρίλιο
Προσληφθηκαν 149.051 ερναζόμε
νοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο
55,6% του συνόλου των προσλήψεων
Αν συνυιστεί το γεγονός ότι στο τετρ μη
λησης έφτασαν στο 49,78% του συνολου, τότε γίνεται σαφές ότι τον Απρίλιο η Πορεία αυτής της κατηγορίας
το συγκεκριμένο μήνα.
νο οι
Προσλήψεις Πλήρους απασχό
Κατσίκη Σα 31
προσλήψεων, Βελτιώθηκε αισθητά
Σελ 8
ο λογικός