Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27040
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Spiegel: Η
Ραγδαίες νεωτ°λιτικές εξελίξεις
Γερμανία θα
στη Μεσονειο
ο ρυχια στην
θαηασσα ειρηνης, στα εροτητας και συνερΥασιας
Die Linke : la Υερμανικα
υπο ρυχία ενισχυουν την
τουρκικη επιθετική Πολιτικη
στη Μεσονειο
Ο αγωγός EastMed χαι ο EuroAsia
Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν για το «εμβλημα
ε!μανική εταιρεία Thyssen Krup
ο Ισραήλ χαι την Κύπρο με την Ελλάδα και
EuroAsia
σκάφη
υαστεί από χοινου με
γαλόπνοο έργο
κλάδου», αναφέρετ
0φοριών, με
τηλεοπτιχου διχτύου ARD
tageschau.de, σε επορτάζ με τίτλο «Υποβρώχια
στην ιστοσελίδα του
γή και την Ευρώπη που συμβάλουν καθοριστικά
ΙΟΒΕ: χλιαρές οι
ης ΕΕ»
έφερε. Οπως σημείωσε, το γεγονός ότι σήμερ
11ροσοοκιες στη
Βιομηχανια τον
σημασιας
υ 2018, χαρακτηρίζει τη σημερινή συνάντηση
παίρνει σάρκα και οστά. «Είμαστε τρεις ώρες
που μας βρέχουν τα ίδια νερά η Μεσόγειος Θάλασ.
σα θέλουμε να είναι θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας χαι όχι erάσεων υπογράμμι
στοχος αυτης τη
υ θα συνδέσουν το Ισραή
την Ευρώπη, μέσω Κύπρου και Ελλάδας. Συμίλησαν για τον τομέα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας που παρουσιάζει, επίσης,σημα
ντικές ευκαιρίες για συνεργασία. Επιπροσθέτως, νπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα Τεχνολογίας Πλ 0oooou vou Erowov α τομέας
συνάντηση ως
εμβληματικό ενε07ειακό πρίτζεχτ» τ
ιιρανίζοντ
αγωγού EastMed, αλλάκαι οι ραγδαίες γεωπολιτι
προσδοκίες στη Βιομηχανία τον Απρίλιο, σύμφω.
να με έρευνα οχονομχής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.
ς εξελίξεις στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκε.
ντρο τντριμερον συν μιλών του Ελληνα e
θυπου07ού
Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη χαι τον 11ρόεδ00 τ
Ισράήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με την έρευνα, «η εΕέλιξη αυ
λέξη Τσιπρα με τονρόεδ00 της
σεο Τσιπρας, προσθετοντας οτι
«στον οποιο σκοπευουμε να επικεντρωθουμε τη
γραμμ εται με την ανα αμψη του οικονομικου xματος στην ελληνική οικονομία, καθώς καταγράφε
ται ανο )ς των επ ου
τους επιχειρηματικούς τ
ιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσ
τους μετά την ολοκλήρωση
σταθερότητα,τι
σιας Ρύπανσης από Υδρογο
ι στην χαταναλωτική εμπιστοσύνη. Η τάση που
1 χατα τους τεΛευταιους πΟΑτης Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ,
°Ελληνας προθυπουργός χαρακτήρισε την τριμερή
της περιοχής»
ι συνεπης
μπτει σταδιακά ακολουθώντας
πτυξη στο διεθνές περιβάλλον
συνθήκες της οικονομίας στη μετα-Hwa
παραχωρησης σε ιονιο και κρητη νια ερευνες
χρονικη
επιμηκυνση αρκεί
ην ολοκλήρωση των συμβάσεων για την
χών του Ιονίου χαι δυτικά.
οτιοδυτιχά της κοίτης για έρευνες υδρογοναν
θράχων ως το τέλος του έτους, ανήγγειλε ο υ
ντος και Ενέργειας, Γιώργος
την κατασκευή νέου πλωτού ΥΦΑ στην Αλεξαν
δρούπολη και τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσι
τη) στη Λευχωσια ποαγματοποιειται συναντηση χορυφής Ελλάδας-Κύπρου-1
διευχρίνισε ότι μετά τη
παρά χωηση των περιο
1% των ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας
α ΠΟΠΔη ρω σει
ιο θα διατηρήσει τ
ός 11EQ1βάλλο
0ανεια τη η
Σταθάκης
τον πρωθυπουργο
Ελλάδα
troleum Summit, που πράγματοποιήθηχε στην Α
με τον ΡεΥΚΛ1VYK!
Στις 436.653 φθάνουν τα
ανασφαηίστα οχηματα
διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστι
ρογονανθ
χων, Γιάννης
η κυβέρνηση στην Αθήνα εφαρμόσει ό.
ποφασι
που είχαν παραχωρηθεί νυΟτε α, θα γίνουν μέχρι
ναπομεί
μπορεί η Ελλάδα
11 ΠαραΒΟΑο α ΠΑηρωσουν και τι πρεπει να κανουν
οι ιδιοκτήτες τους
ΕΜΣ τον Αύγουστο του 2018
ΕΛΠΕ, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες εντοπισμού
υτάσματος μεγέθους 140 εκατ. βαρέλι
Μιλώντας στο
χαταβολή παράβολου από 100 έως 250 ευρώ θα πρέπει να προχωησουν 436.653 ιδιοτήτες αναφρασε την πεποίθηση ότι χαι η Ελλάδα μπορεί να
IN-VR Oil & Gas, ο χΣταθάκης παρουσίασε τρει
σφάλιστον οχημάτων, τα οποία εντοπίστηκαν από τη διασταύρωση που διενήργησε η Ανε άοτητη AQXN
Δημοσίων Εσόδων. Οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών ειδοποιούνται ήδη με μήνυμα στη θυρίδα τους στο
TAXIS ή στον λογαριασμό του ηλεχτρον κού ταχυδρομείου τους χαι από αυριο θα πρέπει να ξεχινήσουν
σικούς στόχους της
υνθούν αρχετά χαι οι υποχeew
ε τους αγωγούς ΤΑΡ χαι East Med, την αναβάθμι
ση του σταθμού uneo ποιημένου φυσικού αερίου στη
ώνεται αυτόν τον μήνα,
ίνουν το όριο τ
ς ασφάλισης των οχημάτων τους πληρώνοντας προηγουμένως
Ρεβυθούσα,
η διασταύ!ωση πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στις 30 Απριλίου 2018, επί του συνόλου των a-ENSA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα