Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18ρνης-Νυκόλαος Καραθά ος 1951-1974 Ιδιοκτήρι
-Ex δότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2018
lepίοδος Β'(1974)*
Ap φόλλου 6880-11.625 0se
«Τα Ραδίκια Ανάποδα» μέσα
Αστέρας Δράμας-Αγώνες Mmρης
Περί του μαθήματος
τών θρησκευτικών
ο λόγος
από δεκατρείς ξεχωριστούς
Με επιτυ
Το 1ο διασυλλογικό
κύπελλο ΑΜΘ
Ο ηθοποιός
Γιώργος Γαλίτης
Σταματήστε να |
Οι παρεμβάσεις έγιναν σε σημεία έλλειψης ορατότητας οδηγών και πεζών Αποστολή των Γιατρών
μας εξευτελίζετε»
Emoroki ΤωνΠαμμακεδονικών
Κολωνάκια σήμανσης στις οδού
Βεργίνας και Βοραζάνη τοποθέτησε
η Δημοτική Αστυνομία Δράμας
ου κοσμου
το κατ
Ενώσεων προς Κοιςά για
yon yuelora emo
Niko Κουήπατέστευαργό Εμακοδών
Μεριμνώντας για την υγεία των πιο ευαquivra
Nico Κοψά, απέστειλαν οι Παμμαεδονκός Ενωσε, όσον αφορά στις δοπραμ
τεύσες για το τημα της ονομασίας της
να ραχών στη Ελλάδα αΠαρα
Είναι φανερό πως αδιαπραγματεύοας
με την ΠΔΜ έχουν φτάσα σε αδιέξοδο»,
Ο Διευθυντής της Δημοπκής Αστυνομίας Δράμας κ. Γ. Τσαμπαλάκης μιλάει στον «n.T
σημείο τονίζουν -Δεν υπάρχα κα ένας Της Σουζάνας θεοδωρίδου
νωρίς χθες το πρωί η Δημοτική Αστυυτοχιρήσεας, ατοδεκόμενος ούνετη ονο-1 νομία Δράμας σε συηργασία με την Δυοσεις σε ατότοσημείο κα να σταματήσετε
ων σε όλον τον κόσμο, με την umXupT
xonu-,p00θέτουν στη συνέχεια.
θυνση ΤΕΧακής Ympe0ίας του Δήμου
Οι παρΕ βάσεις έγιναν στις οδούς BepyL
μα um χαν παρκαρισμένα αυτοααπό οδΝούς και πεζούς.
κοοος μα
την εμμονή σας να χαρίοτε το
σε ενήλιες κατοίκους
Θδικότερα το Σάββατο 12 Μαου, θα επ
suam της Δημοτικής Αστυνομίας Δρόμος
κ.Γονη Τσαμπολάκη, ο οποίος επεσημοε μεταψ άλλων
την απ τητη τοοβέτηση με κολωνουα σήμανσης.
κριμένα το ΚΑΠΗ Νευροκοίου με δυο οδ
κότητες γιατρών (Καρδιολόγο και opionepe
doe ων αυτών.
σας με την ΠΓ&M έχουν φάσει σε Η προμ ee ασε κολωνία έγνεαπό τον προηολογι
αδι οδο λόγω της υπ αχ ρησης των ομό τη Δημοτικης Αστυν μ ας τερααπ σχετ ασkona ών αξιωματούχων να αποδοθούνΙηση από τον προστομενο της υπηρεσίας
το er ga om nes και τη συντα ματική 01 teiqnou νοντας παράλληλα την σημαντικότητα των maΟπως μας aépepe ο κ. Τσαμπαλάκης, értema από σχ8τικ sorron, o λ yoSya a b netopeu does siva για
w aro pérm η στό μ υση των οχημάτων σε σημ α
που περιορίζουν την ορατότητα και θέτουν σε
σοβαρό dv uvo την uve a των πολτών
δοαρέσε ωςτις 2 μμ.
Στις 11με13 Μαϊου
Το 1ο Φεστιβάλ Αρεντίνικου
Δεν υπάρχα κανένας λάγος 80Είς, εκπροου τά το τ Ελλη ική λε ρά λπα
διαπραγματεύσεων όταν ήδη éxrRavel
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου
Βασικά εργαλεία μελέτης και έρευνας τα | Tolodem
Έχετε τον ρεση αν ο ομαπό ονα στοιχεία που προέκυψαν απότο Συνέδριο
του ελληνικού λαού, στην
«Η Προσοτσάνη και η ιστορία της»
Μετηομετοχήτρ
τεοοάρων
στις 4, 5και 6 Matou,
ατόφαση τωνπολιτικών αρχηγιί του 1922
Choro Drama,
τρών οδοουμένων οε πακίλα γνυοσκά aru είμενο, οε εττά ουνεδρίες
στο διάστημα τρών ημερών και με
φο του Συλλόγου
σας σε ατότοσημείο κα να σταματήσετε
Το Συνέδριο, φιλοξένησε ένα ευρύ φάκληρώθηκαουεργασίεςτου 1ου Συνετήτών
σχετΕυνυπογράφουν α ΠΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ Ιστορίατης, πουδιοργάκωσε ο Δήμος βυα τνή και
πιάτοΣάββατο 12 Μαου, στις 9.30 μμια
την Κροή 13 Molou, στις 30 μμα: Ευφημία Ζάννη στο mao, Γιάννης ΑνασταDr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
an σαξόφωνο, Ελένη Ape τούλη στο βιολί,
δονκο i Ario» στην Περαχή ης npoooroo ης
και Δρόσος Δρόσος οτο τραγούδι
. Δέχεται κατόπιν ραντεΒού 1
τυχή διεαγωγή του Συνε.
δρίου φωτίζοντας άγνωστες
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ς-Μασμα
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
Τηλ:25210-22112 & 25210-20806
Κύκνος
GAYNTHPIO XAION
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 104962
ηυντήριο Χαλιών Κύκνος Δράμα
καθημεριν
8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σαντουιτς
2. "Καλαμιά',
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα