Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ
Σάρτης εκθέτουν τις εκπαιδευτικές
δράσεις τους» >σελ 7
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
1 στις σελίδες 12 & 13
Ολοκληρώθηκε
το Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό
Συνέδριο στο Γύθειο»σελ. 8
Σε αγώνες ορεινής
Ποδηλασίας συμμετείχαν αλτές
σωματείων της Σηάρτης>σε. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 9 M ίου 2018 | Έτος 22° 1 Αριθμός 5397 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας κατά Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης
Εκβιασμό στις ΟΣΔΕ «βλέπουν» οι βιοκαλλιεργητές
"latino
Έργα στο δημοτικό
στάδιο Σπάρτης
και το αθλητικό
κέντρο Παρορείου
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης η
ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσων Επενδύσεων/ 2018, δύο
έργων παρεμβάσεων σε
αθλητικές εγκαταστάσεις στην
Πόλη της ΣΠάρτης, με συνολικό ηρούηολογισμό 171.021
ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως
ενημερώνει ο Βουλευτής Λακωνίος Στ. Αραχοβίτης, Πρόκειται να δοθούν 106.721
ευρώ για εργασίες αποκατάτων δυτικων κε
δων του δημοτικού σταδίου
Σηάρτης και 64.300 ευρώ για
την Προσθήκη γηπεδου τένις
στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Παρορείου ΔΣΠάρτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υλοποίησης των ΠαραKc
Καταγγέλλουν «τεχνητή λύση για "μαϊμού" αιτήσεις» με κίνδυνο να χαθούν ενισχύσεις
Σάντέρ είναι οΔήμος
Μέου, ενός Πλασματικού
αριθμό Αριθμού ΤαυτότητοςΑκν του ΑΤΑ για τα μισο μένα
αγροτεμάχια και Παρά τονεννός
ότι τοούστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμ
φανίζει μήνυμα «ο αριθμός δεν
είναι έγκυρος», γίνονται δεκτές οι
δηλώσεις ΟΣΔΕ, υποστηρίζει σε
επιστολή-καταγγελία της n
Ενωση ΒοκαλλιεργητωνΛακωνίας Η επιστολή κοινοποιείται
στον unou VO ΑΥροτικής Ανά
πτυξης και Τροφιμων Βαγγέλη
ΑΠΟστάλου, τηγενική EnBephτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία
Παηασπύρου και τον Βουλευτή
Λακωνίας Σταύρο Αραχωβίτη,
Η Ένωση κάνει λόγο για στηό
εκΒιασμό un0γραμμίζοντας ότι
«n μη αΠοδοχή από τους δικαιούχους του πλασματικού
ΑΤΑ δεν οριστικοΠΟΙΕ την α
tron Ο Εάροχάνοντα οι εν
σχύσεις»
τον Πλασματικό ΑΤΑΚ και νο
αναφέρουν τον εκβιασμό για την
υΠΟχρεωτική f c on n oo at
Μήνυμα υποψήφιας
προεδρου
ΝΟΔΕ Λακωνίας
της ΝΔ, κ. Φάκου
«Να δώσουμε μαζί νέα
nvon, νέα ορμή στην
κομματική οργάνωση»
κουΑ ΑΚ ηροσθέτοντας ότι η
εντολή για την αναγραφή του
πλασματικού
ATAK είναι ηροφοΜάλιστα. οι Λάκωνες Βιοκαλλιεργητές καλούν τους αγρότες
όλης της χώρος "να μη δεχθούν
ρική και δενμπορεί να επιβληθεί
χωρίς να είναι γραπτή».
συνέχεια σελ. 9
Έγκριση επιχορηγήσεων για τις ζημιές σε επιχειρήσεις του νομού
Αποζημιώνονται οι Λάκωνες
για τις πλημμύρες του 2016
Την προσεχή Κυριακή 13
Μαϊου (από 10.00-19.00) θα
διεξαχθούν οι εσωκομματικές
εκλογές για την ανάδειξη των
αιρετών διοικήσεων των
κομματικών οργάνων της Νομαρχιακής Οργάνωσης Λοκωνίας.
Η διαδικασία Που Πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι
Με απόφαση του ΥΠουργείου
Οικονομικών εγκρίθηκε η noροχή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών που
Προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις
από τις πλημμύρες της 6ης και
7ης ΣεπτεμΒρίου 2016 σε neριοχές της Λακωνίας και συγκεκριμένα στους Δήμους
Σηάρτης. Ευρώτα. Μονεμβατην αντιμετ°nion ζημιών των
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν Σχετικό μήνυμα εξέδωσε nκαταγραφεί από την αρμόδια εκ ταν un°ψηφίων Προεπιτροηή αποτίμησης ζημιών | έδρων της ΝΟΔΕ Λακωνίας.
της Περιφέρειας και συνίσταται | κ. Κατερίνα Φάκου.
σε δώρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου ίσης με το
30% του συνόλου της εκτιμη- 1 Το ΚΕΕΛΠΝΟ
θείσας ζημιάς από,την ανοτέρω εηιτροηή της!
Περιφέρειας.
συνέχεια σελ 8
1 και ο διαχειριστικός δαίδαλος
εκατομμυρίων δαπανών
του Δημfipn Μάρδα
Η επιχορήγηση Παρέχεται για
συνέχεια σελ. 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα