Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος Τετάρτη 09/05/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Email [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Δεκαπλασιάστηκαν οι μηνύσεις για ρευματοκλοπές
Αυστηρότερο πλαίσιο για τις ρευματοκλοπές θεσπίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Βορείου Ελλάδος
Ποια είναι τα επόμενα βήματα
Δέκα απαντήσεις του SSM
για τις ελληνικές τράπεζες
τηςFolli Follie σκανάρει
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και γιατί δεν τέθηκε Πήχης
για τις τράπεζες. Γιατί η μείωση κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη
από την άσκηση του 2015. Ποια είναι τα επόμενα βήματα και
Πως θα ενσωματωθούν τα αποτελέσματα στο SREP.
Μέσω 10 ερωτήσεων απαντήσει νο
SSM αποκωδικοποιεί τα αποτελέσματα του Stress Test στις ελληνιΣεντενο:
ΜεινεΤε
ΠΙΟ ΤΟΙ
στις μεταρρυθμίσεις
1. Οι ελληνικές τράπε ες συμμε
τέχουν στην άσκηση προσομοιωσης
ακραιων καταστάσεων (stress test)
του 2018 σε επίπεδο ΕΕ. Γιατί τα
αποτελέσματα για τις ελληνικές τρά
πεζες ανακονωθηκαν νωρίτερα;
Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει πλήρως Την
κυριότητα Των μεταρρυθμίσεων στην μεταμνημονιακή εποχή ώστε να μην υπάρξει επιστροφή σε μη βιώσιμες ΠΟλΙΤΙΚές Του Παρελθόντος, υποστήριξε σε συνέντευξη του στην
Καθημερινή ο επικεφαλής του Eurogroup,
Μάριο Σεντένο, «Αυτό που δεν πρέπει να γίνει
είναι η επιστροφή σε μη βιώσιμες πολιτικές.
AUTO Που είναι σημαντικό είναι οι μελλοντικές
πολιτικές να διευρυνουν ης δυνατότητες για
ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε
ξεκάθαροι με την Ελλάδα στο θέμα αυτό»
ανέφερε ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών
INYEST& TRADE
Enterprise Greece:
Η Ελλάδα συμμετείχε
σεδιεθνή έκθεση
τροφιμων
και ΠΟΤων
Πρόεδρος
Οικονομικού ΕΠΙ- ΠΟίησης, ανοίγουν πτες, αλλά και η
0% η χορήγηση
μελητηρίου Ελλά- το δρόμο για Την απλούστευση των ρευστότητας στην
δος Κωνσταντίνος αμεση επίλυση Του διαδικασιών του αγορά
Κόλλιας έκανε την
ακόλουθη δήλωση: κου-θέματος της μηχανισμού θα Βασικός και απώτεεπίσης σημαν- εξωδικαστικού
μειωσης των
οδηγήσουν Ταχυτε.
ρος στοχος ειναι
Σταθάκης:
Ερχονται επενδύσεις
άνω Των 2,5 δισ.
στην ενεργεια
«Τα αποτελεσματα εξυπηρετούμενων ρα στην επίτευξη όσο το δυνατόν
των stress test για δανείων
Τις ελληνικές Τραπε
ζες Που δείχνουν Η εφα
ΟΤΙ τα συστημικά Πρότασης
οεν εχουν αναγκη Ταιας
Του στόχου στο ταχύτερη αποκατάσυγκεκριμένο ζητ- σταση του αισθήμα- πληγή της οικοκλείσει πλήρως η
ημα, ώστε οι ισολοτος εμπιστο
ΟΙ Των Τρα- των καταθετών για
τραπεζικό
ευκαιριας ρισουν και να επα- συστημα, ωστε να
νομιας και της αγορας
capital controls»
Παροχή Τελευ- πεζών να καθα- το
τών capital controls
>>( 2η