Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 09.05.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6030
Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος στο Digital Economy Forum 2018
Η Ελλάδα έχει χάσει πολύτιμο έδαφος στον Ψηφιακό μετασχηματισμό
Γοαφείο Προϋπολογισμού:
Ζητειται πολιτική συναίνεση για την επομένη μέρα
Θα χρειαστεί ένα στQατηγικό σχέδιο μα Qdc
πνοής που εκ των πραγμάτων θα υπεQβαίνει τη
θητεία μιας κυβέρνησης, τονίζει η έ θεση του ! διατάγματα για
ΓQαφείου IIQ0πολογισμού της Βουλής. Κρίσιμα
να μην υπάρξει αιρεσιμότητα στη ρώθμιση του
χρέους.
1 τα προεδου
ένταξη του
Ψυχιατοείον
Κορυδαλλού στο
μήνες στο ΣτΕ για νομο τα0ισ
«Η αποκατάσταση της μαχοοοιχονου κής και
κή5 UJOQQ0πίας δεν συνεπάγεται το τέλος της πα)σπάθειας Κατατέθηκαν μετά από 16
ούτε υπά0)χουν πεου06Q1α εφησυχασμού».
Με τη 4ράση αυτή, το ΓQαφείο 1100u πολογισμού του ΚΟυτο- κευαστική επεξεργασία τα πρους στη Βουλή, ση
της ελληνικής οιχονομίας μετά την ολοκλη)ωση του τουτου | ούν στην ένταξη του νοσοκοπρογράμματος του ESM τονίζοντας ότι «θα χQειαστεί ένα
στουτηγιχό σχέδιο μαnQuc πνοής που εκ των πQαγμάτων θα
υπεQβαίνει τη θητεία μιας κυβέ!νησης».
EAEY: Εως 30 τρισ.
ούτε υπαοχοιαςπεενου ιατάγι τα,το τέλος της πημοσιονομι
TQ10. κυβικά
μαίνει καμπανάκια κινδύνου για την πορεία | είΟικά διατάγματα που αφ00
ποοια το φυσικο αέριο
στην KQήτη
ιειου και του
ψυχιατοειου
K(Ουδαλλού στο ΕΣΥ
Βάσει των διαταγματων
«Ψυχιατρική Μονάδα KQατουμένων ΚοΟυδαλλού», συνδέ
ται με το Πανεπιστημιακό
οσοκομειο
Ψυχιατρική
«Αττικον»
/τομέας ψυχικής υγείας) και
αναβαθμίζονται οι παεχόμενες
θεQαπευτικές υπηQεσίες του,
καθώς το νοσοχομείο αναλαμβάνει πλή0ως το επιστημονικό
και θε!απευτικό έργο της
Ψυχιατρκής Μονάδας Κριτο.
υπουργείο Υγείας την ευθύνη
του ιατοιχου χαι
νοσηλευτιχού εξοπλισμού, την
κάλυψη του ιατQ1xou, υγειονορώτια της
Επενδυτικής Τράπεζας
Σε ποσότητες που θα κυμαίνονται μεταξι, των 3 εως 30
τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών υπολογίζονται τα
αποθέματα φυσικού αερίου νότια της Κρήτης, εφόσον
εντοπιστουν τα
υμένων Κορυδαλλού και
Στην εκτίμηση αυτή προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνιταξη των χρηματιστηοακών
σε ό,τι αφορά τα ΣΜΕ του
FTSE 25 τον ΑποΟυο 2018,
κατέκτησε η Επενδυτική
Τράπεζα της Ελλάδος με
ποσοστό 35,83% έναντι
30,69% τον Μάοτιο του
«Περνώντας» στα δικαιώμα.
τα του FTSE 25, την πρώτη
θέση τον Απρίλιο καταλαμ
βάνει η Επενδυτική Τράπε
ζα της Ελλάδος με ποσοστό
44,58% από 46,21% τον
Μάρτιο, τη δευτέρη θέση η
Εθνιχή Τράπεζα ΕΤΕ 0,00%
της Ελλάδος (21,36%) και
την τρίτη η Εθνική χρηματιστηρι
Εταιρίας Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ) Γιάννης Μπασιάς κατά τη διάρκεια του Med
Αθήνα η
VR Oil &Gas»
Ο κ. Μπασιάς στη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε
πως «τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης και του
οσοκομε
εκεινα του
που ανα
στοιχεία του χρηματιστηρίου
Στη δευτέρη θέση βρέθηκε η
Eurobank Equ
nou στην τρίτη η Παντελάκης
ηαλύφθηκε πρόσφατα στην Αίγυπτο και άλλαξε τα δεδομένα στην παγκόσμια κοινότητα της πετρελαϊκής επι
στημονιχά με το Γενικό Νοσο
χου είο Νίκαιας Άγιο
ακή ΑΕΠΕΥ
στήμης καί βιομηχανίας
νιχοί έλεγχο.