Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πιτσιόρλας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου για τους επενT
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5220 Τετάρτη 09.05.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
εν έκρυβαν εκπλήξεις
Σημαντική αύξηση
σύνθεση δύο
εταιρειών στο
τα stress test
βάνει αλλαγές στη μετοχική
σύνθεση δύο εταιρειών
Αναλυτικά, στις 30 Απριλίου
το ποσοστό της Alpha Bank
ΑΛΦΑ 0,00% στην Κέκροψ
ανήλθε στο 6,688% ενώ η
συμμετοχή του Σταύου
χάρη μηδενίστηκε
Αντίστοιχα, στην Τζιρακιάν
Κ.Ε.Μ. (Κοινής Επενδυτικής
των τελών για χενά ακινητα
Μερίδας) Τζιρακιάν Άριςραχιάν Ανους διαμο
τοχή της Κ.Ε.Μ. Τζιρακιάν
ανήλθε στο 14,75% και το
Ανους διαμορφώθηκε στο
2,01%,η σι
Ερήνη
15,11%
Καμία
ιαστρέ Μονεται η πραγματικότητα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
για συντάξεις και
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Με αφορή δημοσιεύματα
μερίδας του Τύπου, τα οποία
όπως υποστηρίζει το υπουργείο
Εργασίας επιχειρούν να δημιο
υργήσουν παντελος ψευδείς
εντυπώσεις σχετικά με τις
. Κανένα ζήτημα δεν υπάρχει
αναφορικά με την παρακράτηση
ΑΚΑΓΕ στις κύριες συντάξεις,
καθώς η δια τα η του άρθρου 14,
πα2.2a, του Ν.4387/16 αναφέρει
Η διαταξη του υπουργειου Εσωτεριχων που εχει τεθεί σε
διαβούλευση λυνει μονο εν μέρει το προβλημα τον δημοτικων τεΜον Χεναν ακινητα)ν, αναφερει σε ανακοινωση της η
ά ότι οι συντάξεις
«συνεχίζουν να καταβάλλονται
στο ύφος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014 τομε
νως εφαρμόζονται οι κανόνες
ως ειχαν
ΠΟΜΙΔΑ.
σεις της εισφοράς υπέρ
ΑΚΑΓΕ, η οποία έχει επιβληθεί
από τις προηγούμενες κυβέρνη
σεις», εκδόθηκε ανακοίνωση η
οποια σημειωνει τα παοχατα:
Με ουδέτερες συστάσεις χαι
«Μιση λυση στο προβλημα
τον δημοτικών τελον κενών
οαι μη ηλεχτοοδοτούμενων δημοτικών τελών για κενά
γνωριζαν οτι για να απαλλα
γούν από την χαταβολή
την Alpha Bank ΑΛΦΑ
0,00%, 5,2 ευρό για την Τρά
πεζα Πειραιώς, 0,90 ευρώ
για την Eurobank και 0,40
ευρώ για τη Εθνική Το
υποδέχεται η Morgan Stanley
. Άλλοι ισχυρισμοί σχετικά με ακινητων δίνει το υπουργείο και μη ηλεκτροδοτούμενα
τα τους επρεπε εκτος
. Από την Πέμπτη, 3 Μαΐου τον τοόπο του επανυπολογισμού Εσωτεριχων με διάταξη στο ακίν
2018, περισσότεροι από 198 των συντάξεων είναι πλήρως
χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβά- ανυπόστατοι. Ο υπολογισμός
νουν αυξημένη επικουρική έχει γίνει σύμ4ωνα με τις διατά
άπεζα |
νομοσχέδιο για την τοπική από τη βεβαίωση
των stress |
αυτοδιοίκηση, που έχε ι τεθεί
υποστηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ.
Όπως αναφέρει σε ανανα υποβάλουν
δήλο)ση στον
ΔΕΔΔΗΕ,
εξηγεί ότι
εβδομάδες οι τιμές των τρα
έως και τα 83 ευρώ τον μήνα,
αφού η κυβέρνηση κατάφερε
μέσω διαπραγμάτευσης με τους
αντίστοιχη υπουργική αποφαση
η οποία είχε εκδοθεί.
σει η ΠΟΜΙΔΑ χατά την
πρόσφατη συνάντηση με τον
ιστές και με όπλο τη
πλεοΌσοι εξακολουθούν να διαστρκοίνωση της, η διάταξη
αυξηθεί από 10-21% με το
x n PRV(πό τ 0.29 νασματικη / ειτουργια του εβ ον ουν την πραγματικοτητα εν μερει το προβλημα για Πανο Σκουρλέτη
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης να ξεπεράσει το πρόβλημα
μιας δεσμευτι
εκτίθενται διπλά καθώς αποκαλύπτουν την πλήρη άγνοια
τους για το νομοθετικό πλαίσιο
που ισχύει για τις συντα εις χαι
εται στις
λάτις
ανησυχίες της | παρακράτησης
για το ΑΚΑΓΕ
αγοοας για το αρνητικο αποτέλεσμα των stres